Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19.11.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.11.2021
Wykładowca:
Cur Joanna

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne zatrudnienia:
  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
  • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
  • Jakie postanowienia zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewen-tualnymi roszczeniami,
  • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
  • Jakie zmiany w umowach o dzieło mamy od 01.01.2021 r., jakie czekają nas w umowach zle-cenia od 01.01.2022 r.?
 2. Zasady zatrudniania:
  • Nawiązywanie stosunku pracy,
  • List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć aby w przypadku wyco-fania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
  • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Wyjątki,
  • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
  • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 3. Umowa o pracę:
  • Jakie elementy należy w niej zawrzeć?
  • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
  • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
  • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
  • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
 4. Praca zdalna:
  • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
  • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
  • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
  • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
  • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
  • Czy konieczne są listy obecności?
  • Jakie zmiany dotyczące pracy zdalnej nas czekają w kodeksie pracy w najbliższym czasie?
 5. Główne założenia programu Nowy Ład, które dotyczą rynku pracy,
 6. Zwalnianie pracowników:
  • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
  • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
  • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
  • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
  • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
  • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
  • Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy możliwe?
  • Zwolnienia grupowe – zasady, odprawy,
 7. Dokumentacja pracownicza:
  • Zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych,
  • Zasady prowadzenia i przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
  • Ewidencja czasu pracy,
  • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji – zasady,
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracownikom,
  • Sporządzanie świadectw pracy – główne założenia.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119