Miejsce:
online
Kategoria
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
28.04.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
28.04.2021
Wykładowca:
Cur Joanna

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Okres pandemii koronawirusa ma wpływ na prawo pracy, a co za tym idzie jego praktyczne wykorzystanie w zakresie m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególne wyzwania stawia przed nami przejście prawie całkowicie na pracę zdalną. Szkolenie zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami, z którymi obecnie się mierzymy i pokazać, jak należy dostosować działania do obecnej sytuacji.

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne zatrudnienia:
 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
 • różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 • jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 • czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę,
 • jakie zmiany w umowach o dzieło mamy od 01.01.2021 r.
 1. Zasady zatrudniania:
 • nawiązywanie stosunku pracy,
 • list intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • ile umów na okres próbny może mieć pracownik oraz jakie są wyjątki,
 • jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony,
 1. Umowa o pracę:
 • jakie elementy należy w niej zawrzeć,
 • jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem,
 • jakie dokumenty, poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika,
 • data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy – konsekwencje wycofania się z zatrudnienia którejś ze stron,
 • jak w umowie o pracę wskazać miejsce świadczenia pracy,
 1. Praca zdalna:
 • jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną,
 • czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej,
 • co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej,
 • co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej oraz co z wypadkami,
 • jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej,
 • jakie zmiany dotyczące pracy zdalnej nas czekają w kodeksie pracy w najbliższym czasie,
 1. Zwalnianie pracowników:
 • sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie i jak reagować na niecodzienne sytuacje,
 • kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę oraz jak ją sformułować w dokumencie,
 • przyczyna: utrata zaufania pracodawcy – czy to na pewno dobry pomysł,
 • co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
 • rozwiązywanie umów o pracę w oparciu o ustawę o zwolnieniach grupowych,
 • zwolnienie dyscyplinarne – kiedy jest możliwe.

 

 1. Dokumentacja pracownicza:
 • co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę,
 • jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić,
 • jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika – czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej,
 • jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową,
 • dostęp do dokumentacji pracowniczej – najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119