Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
23.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.02.2022
Wykładowca:
Cur Joanna

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne zatrudnienia:
  • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
  • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
  • Jakie postanowienia zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
  • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
  • Jakie mamy zmiany w umowach o dzieło, a jakie czekają nas w umowach zlecenia?
 2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:
  • Nawiązywanie stosunku pracy,
  • List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
  • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
  • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
  • Jakie zmiany w tym zakresie nas czekają?
 3. Umowa o pracę:
  • Jakie elementy należy w niej zawrzeć?
  • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
  • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
  • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy. Problematyczne sytuacje, jak sobie z nimi radzić?
  • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
  • Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zatrudnianiu w formie online?
 4. Praca zdalna:
  • Jaki stan prawny mamy teraz i jak wygląda praktyka w różnych organizacjach?
  • Jak rozliczać czas w pracy zdalnej?
  • Czy można, a jeśli tak to w jakim zakresie kontrolować pracownika podczas pracy zdalnej?
  • Jakie zmiany nas czekają w najbliższym czasie?
 5. Zwalnianie pracowników:
  • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
  • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
  • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
  • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
  • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
  • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
  • Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy możliwe?
  • Zwolnienia grupowe – zasady, odprawy,
 6. Dokumentacja pracownicza:
  • Zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych,
  • Zasady prowadzenia i przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
  • Ewidencja czasu pracy,
  • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji – zasady,
  • Wydawanie kopii dokumentacji pracownikom,
  • Sporządzanie świadectw pracy – główne założenia.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119