Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
28.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
28.06.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane regulacje
  • Czy pracodawca uzyska wyraźne upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników?
  • Czy będzie to także kontrola wyrywkowa?
  • Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych)?
  • Czy kontrola musi być uzasadniona, czy też może mieć charakter wyłącznie prewencyjny?
  • Czy pracodawca zobowiązany jest sformalizować zasady kontroli trzeźwości?
  • W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika?
  • Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?
 2. Praca zdalna
  • W jaki sposób planowane regulację definiują pracę zdalną?
  • Czy i w jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej?
  • Czy pracownik uzyska prawo odmowy wykonywania pracy w trybie zdalnym?
  • W jaki sposób pracodawca może kontrolować aktywność pracownika?
  • Praca zdalna – stale, czy okazjonalnie –  w świetle projektowanych zmian
  • Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej?
  • Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych?
  • W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?
  • Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej – czy pracodawca ma obowiązek zwrócić te koszty pracownikowi, ile na jakich zasadach?
 3. Istotne zmiany z zakresie przedstawiania pracownikowi warunków zatrudnienia
  • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów – rewolucyjne zmiany
  • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?
  • Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia?
 4. Umowa o pracę w świetle projektowanych przepisów
  • Jaki będzie katalog umów o pracę?
  • Czy zmianie ulegną zasady rozwiązywania umów terminowych?
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy?
 5. Urlop rodzicielski w świetle projektowanych zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance
  • Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
  • Jakie terminy proponuje ustawodawca?
  • Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach?
  • Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia?
  • Jakie będą zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego?
  • Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu?
  • Co w sytuacji przyjęcia dziecka na wychowanie?
 6. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego
  • Komu przysługuje urlop ojcowski?
  • Termin na wykorzystanie urlopu – wyglądają projektowane zasady?
  • Jaki będzie wymiar tego urlopu?
  • Na jakich zasadach pracownik będzie zgłaszał potrzebę skorzystania z tego uprawnienia?
  • Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin
 7. Urlop opiekuńczy – projektowana nowość w Kodeksie pracy
  • Czym jest urlop opiekuńczy?
  • Komu przysługuje?
  • Jaki jest wymiar tego urlopu?
  • Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia?
 8. Dodatkowe dni wolne od pracy
  • Jakie będą przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  • Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
  • Jak wnioskować? – tryb, termin i forma
  • Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?
  • Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia?
 9. Elastyczna organizacja czasu pracy
  • Czym jest elastyczna organizacja pracy?
  • Kogo dotyczy?
  • W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie?
  • Czy pracodawca zostanie zobligowany do uwzględnienia wniosku pracownika?
 10. Ochrona trwałości stosunku pracy w kontekście korzystania z uprawnień rodzicielskich
  • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  • Jakie są granice czasowe tej ochrony?
  • Co w sytuacji, gdy pracownik chroniony naruszył swoje obowiązki np. w okresie łączenia urlopu z pracą?
  • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem?
 11. Omówienie aktualnych zagadnień problemowych
 12. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119