Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19.04.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.04.2021
Wykładowca:
Jędrzejkowska Monika

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?
 2. Obowiązki nałożone na pracodawców związane z udziałem w PPK:
  • wybór instytucji finansowej,
  • umowa o zarządzenie PPK,
  • umowa o prowadzenie PPK,
  • terminy zawarcia umów o zarządzenie i prowadzenie PPK.
 3. Kto może oszczędzać w PPK?
 4. Gromadzenie środków na rachunkach PPK – system wpłat i oszczędzania:
  • wpłaty finansowane przez pracownika,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę,
  • dopłaty od państwa.
 5. Zasady korzystania z oszczędności zgromadzonych w PPK:
  • wycofanie środków przed 60. rokiem życia,
  • korzystanie ze środków po ukończeniu 60. roku życia,
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  • podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
 6. Wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami:
  • ustalanie podstawy do naliczania składek do PPK,
  • świadczenia niepieniężne a składki PPK,
  • składki na PPK a roczna podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 7. Składki na PPK w przypadku:
  • osób przebywających na urlopach wychowawczych,
  • osób pobierających zasiłki macierzyńskie,
  • osób przebywających na urlopach bezpłatnych,
  • osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  • ustania zatrudnienia.
 8. Przychód z tytułu składki na PPK finansowanej przez pracodawcę:
  • moment powstania przychodu,
  • zaliczka na podatek dochodowy,
  • wpływ daty przekazania środków do instytucji finansowej na przychód.
 9. Obniżenie składki podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK:
  • kiedy można obniżyć wysokość składek,
  • sposób ustalania prawa do obniżenia składek,
  • konsekwencje błędnego ustalenia wysokości przychodu uprawniającego do zmniejszenia składek.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK:
  • złożenie deklaracji rezygnacji a składki na PPK i wpływ na listę płac,
  • „automatyczne” uczestnictwo w PPK.
 11. Obowiązki wobec ZUS z tytułu uczestnictwa w PPK – sposób raportowania wysokości składek.
 12. Pytania i odpowiedzi uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119