Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
31.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
31.01.2022
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany, które już zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.:
  • Nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego
  • Kontynuacja podstawy zasiłkowej na nowych zasadach
  • Zasiłek za okres pobytu w szpitalu
  • Długość okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy
 2. Planowane zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy:
  • Kwota wolna od podatku
  • Skala podatkowa
  • Ulga dla klasy średniej
  • Składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek – podatnicy otrzymujący przychody ze stosunku pracy, z umów zlecenia – z uwzględnieniem wieku do i ponad 26 lat.
 4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji.
 5. Rozliczenie wypłaty dla menedżera pracującego w oparciu o kontrakt menedżerski.
 6. Zwolnienie z opodatkowania dochodów osób nielegalnie zatrudnionych – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.
 7. Zwolnienie podatkowe dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski.
 8. Ulga dla osób dorabiających do emerytury oraz dla pracujących rodziców mających co najmniej 4 dzieci.
 9. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – znak zapytania co do umów cywilno-prawnych.
 10. Inne zapowiedzi – przegląd.
 11. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119