Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
04.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
04.01.2022
Wykładowca:
Sołoniewicz Kacper

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Składki społeczne i zdrowotne od 2022 roku.
  • Składka zdrowotna dla:
   • Jednoosobowej działalności gospodarczej.
   • Wspólników spółki cywilnej.
   • Wspólników spółki komandytowej i jawnej.
   • Wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
  • Zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy/wspólnika rozliczającego się na zasadach skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych.
  • Kilka działalności gospodarczych a podstawa wymiaru składki zdrowotnej.
  • Oskładkowanie wynagrodzeń członków zarządu.
  • Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej.
 2. Spółka z o.o. i JDG na ryczałcie jako remedium na Polski Ład?
  • Ukryta dywidenda – kiedy wynagrodzenie wspólnika/członka zarządu nie jest kosztem podatkowym spółki?
  • Alternatywne w stosunku do dywidendy sposoby na transfer zysku od spółki z o.o. do wspólnika: najem, licencjonowanie znaku towarowego, know-how, inne.
  • Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki z o.o. – ryzyka podatkowe i sposoby na ich ograniczenie.
  • Zasady reprezentacji spółki z o.o. przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu.
 3. Przejście z JDG na spółkę z o.o.
  • Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
  • Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
  • Wyłączenie stawki 9% CIT dla spółek z o.o. powstałych z przedsiębiorstwa osoby fizycznej.
 4. Spółka komandytowa jako forma optymalizacji należności budżetowych w Nowym Ładzie.
  • Spółka komandytowa jako podatnik CIT.
  • Zasady opodatkowania wypłaty zysków.
  • Zwolnienia i odliczenia przy wypłacie zysku na rzecz komplementariuszy i komandytariuszy.
  • Zasady obliczania składki zdrowotnej dla komandytariuszy i komplementariuszy w Nowym Ładzie.
  • Danina solidarnościowa – czy wspólnicy spółki komandytowej jej podlegają?
 5. Spółka komandytowo-akcyjna (SKA), czyli ucieczka od składki zdrowotnej w Nowym Ładzie?
  • Zasady rejestracji i prowadzenia SKA.
  • Zasady rozliczeń podatkowych SKA i jej wspólników.
  • Składki ZUS i składka zdrowotna w SKA.
 6. Nowy Ład – zmiana opodatkowania wybranych działań restrukturyzacyjnych
  • Obniżenie wkładu wspólnika w spółce jawnej.
  • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej.
  • Aport przedsiębiorstwa lub ZCP – zmiana zasad zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP.
  • Przychód ze zbycia przedmiotu leasingu (np. samochód) wykupionego do majątku prywatnego. Co z samochodami wykupionymi z leasingu przed 2022 rokiem?
 7. Optymalizacja działalności gospodarczej w Nowym Ładzie
  • Jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać dla uzyskania możliwie najniższych obciążeń budżetowych i zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji biznesu?
  • Przykłady potencjalnych struktur optymalizacyjnych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119