Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
07.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
07.12.2021
Wykładowca:
Leśniewska Izabela

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
360,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Izabel Leśniewska – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Zasady i podstawy opłacania składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą oraz nowe obowiązki:

 1. Zasady i podstawy opłacania składki zdrowotnej:
  • osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13  października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i osób z nimi współpracujących,
 2. Różnice pomiędzy podstawą wg definicji podatkowych a ZUS:
  • kpir – inwentura roczna czy miesięczna a podstawa wymiaru
  • kh – przychody zwolnione od podatku (dotacje, subwencje, dopłaty czy inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 3. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej a:
  • straty, ulgi na złe długi, darowizny
  • zasady i wysokość odliczeń składek społecznych,
 4. Korekty podstaw → roczne, miesięczne, przypisy ZUS, czyli kiedy przedsiębiorcy będą finansować budżet do lipca kolejnego roku,
 5. Przychody i koszty podczas zawieszenia działalności a podstawa wymiaru składek,
 6. Nowe (i istniejące) możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.
 7. Spory o te same kwestie w sądach administracyjnych i cywilnych, czyli ordynacja podatkowa to świat równoległy dla ZUS,
 8. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy a Polski Ład
  • zaniżenie podstawy wymiaru opłacania składek – czy na pewno brak konsekwencji dla przedsiębiorcy dzięki zmianom przepisów?
 9. Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego dla wielu działalności .gospodarczych.
 10. Analiza problemów
  • czy warto zapłacić składki(ę) za XII/2021 w XII/2021? A co z kolejnymi okresami?
  • czy zwolnienie umorzonej części subwencji PFR 1.0/2.0 trzeba będzie ująć w podstawie opłacania składki zdrowotnej?
  • czy jest obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie wraz z raportami imiennymi) po likwidacji działalności czy po okresie zawieszenia? A może dopłata roczna ?
 11. Czy zapłacona składka zdrowotna, nieodliczalna od 01.01.2022, jest KUP? Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

II. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe właścicieli firm i osób z nimi współpracujących opłacających składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z działalności gospodarczej.

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r., Dz. U. 1692 z 03.09.2021 r.

III. „Ulga dla klasy średniej”:

 1. Jakich źródeł przychodów nie dotyczy ulga dla klasy średniej (przykłady)
  • umów o praktyki absolwenckie,
  • umów zleceń,
  • umów o dzieło,
  • powołań
  • emerytur/rent
  • działów specjalnych produkcji rolnej
  • najmu prywatnego
  • praw autorskich
  • osoby fizyczne prowadzące nieewidencjonowaną działalność (art. 5 prawo przedsiębiorców) podlegającą pod ustawę pdof,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłacające kartę podatkową, ryczałt czy podatek liniowy
 2. Do kogo jest skierowana ulga dla klasy średniej :
  • pracownicy (umowa o pracę):
  • wiele stosunków pracy u różnych pracodawców, łączenie różnych umów, zmiana pracy w przeciągu roku, wspólne rozliczenie z małżonkiem,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegające pod ustawę pdof – wyłącznie opodatkowanie wg skali,
 3. Jak ulga dla klasy średniej i wyższa kwota wolna od podatku wpłynie na ulgi i odliczenia podatników.
 4. Nowe druki oświadczeń
  • pracowników
  • zleceniobiorców
   Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

IV. Podatkowe i finansowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia, a także zaniżania wynagrodzeń.
Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

V. Ustawa Prawo konsumenta – obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Planowane wejście w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

VI. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. definicja wolnego zawodu, karta podatkowa,
  Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.
 2. najem prywatny.
  Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

VII. Zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców:

 1. Obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B z 15 tys. do 8 tys.
  Planowane wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.
 2. Terminal płatniczy a kasa fiskalna:
  • Kiedy i jakie obowiązki integracji tych urządzeń,
  • Ulga na nabycie terminali i na wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych.
   Planowane wejście w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119