Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
09.08.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
09.08.2022
Wykładowca:
Sroczyński Michał

Opłata:
300,00 zł - cena podstawowa
285,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Michał Sroczyński – doradca podatkowy

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Podróż służbowa
  • przepisy kodeksu pracy
  • przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • możliwość odmiennych regulacji przez pracodawców prywatnych
  • problemy w związku z odmiennymi regulacjami
  • definicja
  • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
  • podróż służbowa a oddelegowanie
  • czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 2. Diety
  • podróże służbowe krajowe
  • podróże służbowe zagraniczne
  • zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia,
  • diety za pobyt w szpitalu
 3. Zwrot kosztów przejazdu
  • podróż służbowa publicznym środkiem transportu,
  • podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika,
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • podróż służbowa samochodem służbowym
 4. Zwrot kosztów noclegu:
  • podróże służbowe krajowe
  • podróże służbowe zagraniczne
  • ryczałt za nocleg
  • „kabinówki”
 5. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
  • zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową,
  • parkingi oraz autostrady,
  • wynajem samochodu w kraju oraz zagranicą,
  • ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
 6. Dokumentowanie wydatków:
  • faktury,
  • paragony,
  • oświadczenie o poniesieniu wydatku
 7. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
  • podróże służbowe krajowe a zagraniczne,
  • rozliczenie zaliczki w podróży zagranicznej
 8. Rozliczenie podróży służbowej
  • termin rozliczenia
  • waluta rozliczenia
  • różnice kursowe
  • ujęcie w księgach
  • faktura wystawiona na pracodawcę
 9. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów pracodawcy
  • związek z przychodem
  • limity
  • osoby niebędące pracownikami
  • przejazdy samochodem pracownika
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • data powstania kosztu
  • podróże służbowe członków zarządu
 10. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych jako przychód pracownika
  • limity zwolnienia
  • limity zwolnienia osób niebędących pracownikami
  • limity zwolnienia zwrotu kosztów przejazdów samochodem pracownika
 11. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych a składki ZUS
  • limity zwolnienia
 12. Jazdy lokalne
  • definicja
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  • limity jazd lokalnych
  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • skutki podatkowe
  • nowe orzecznictwo
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119