Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
3,14,15,16 lutego 2022 roku
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
20.01.2022
Wykładowca:
Gajewska Agnieszka, Lech (Pożarowska) Aneta, Młynarska-Wełpa Elżbieta, Tomala Katarzyna

Opłata:
1500,00 zł - cena podstawowa
1275,00 zł - cena dla członków SKwP zrzeszonym w innym oddziale okręgowym niż Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem dostarczenia do zgłoszenia potwierdzenia opłaconych składek członkowskich za 2022 rok,
1199,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia zrzeszonym w Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem opłaconych składek członkowskich za 2022 rok

Program

Wykładowcy:

 • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident,
 • Pani Aneta Lech – doradca podatkowy,
 • Pani Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie kadr i płac
 • Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.

Termin kursu: 3, 14, 15, 16 lutego 2022 roku

Tematyka kursu:

 1. Polski Ład – wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych w zakresie działalności gospodarczej – 8 godzin wykładowych + 1 godzina odpowiedzi na pytania uczestników,
 2. Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń po wprowadzeniu Polskiego Ładu – 8 godzin wykładowych + 1 godzina odpowiedzi na pytania uczestników,
 3. Podatek VAT w 2022 r. – wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu – 8 godzin wykładowych + 1 godzina odpowiedzi na pytania uczestników,
 4. Estoński CIT w praktyce – 3 godziny wykładowe,
 5. Rachunkowość – wpływ wprowadzonych zmian na funkcjonowania systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym – 3 godziny wykładowe.

 

Szczegółowy program kursu:

Polski Ład – wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych w zakresie działalności gospodarczej

 1. Ubezpieczenie zdrowotne
  • nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,
  • nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,
  • obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,
  • nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,
 2. Podatek PIT
  • nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,
  • zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców – rozliczenie roczne i na etapie zaliczek z działalności gospodarczej
  • zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej,
  • ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,
 3. Podatek CIT
  • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
   • koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
   • ukryta dywidenda,
 4. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców
  • uproszczenie w korekcie cen transferowych,
  • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
  • kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,
  • zmiany rozliczeniu podatku u źródła,
  • zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych
 5. Zmiany w podatkach ryczałtowych
  • nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym,
  • zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia,
  • ograniczenie stosowania karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych);

 

Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzeń po wprowadzeniu Polskiego Ładu

 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:
  • Nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego
  • Kontynuacja podstawy zasiłkowej na nowych zasadach
  • Zasiłek za okres pobytu w szpitalu
  • Długość okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego przy wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy
 2. „Polski Ład” czyli zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:
  • Kwota wolna od podatku
  • Skala podatkowa
  • Możliwość rezygnacji z pracowniczych KUP
  • Ulga dla klasy średniej
  • Nowe zwolnienia podatkowe do zastosowania na listach płac
  • Nowe zasady obniżania składki zdrowotnej do wysokości do zaliczki na podatek oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej (7,75%) od podatku
 3. Ulga pracownicza czyli tzw. „ulga dla klasy średniej” – przykłady naliczeń, w tym przy wypłatach na dwóch listach płac w ramach miesiąca.
 4. Zwolnienie podatkowe dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski – tzw. „ulga na powrót” – zasady stosowania i wymagana dokumentacja.
 5. Zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnienia do emerytury nie pobierają świadczeń – tzw. „ulga dla pracującego seniora” oraz zwolnienie podatkowe dla pracujących rodziców mających co najmniej 4 dzieci – tzw. „ulga rodzina 4+” – zasady stosowania i wymagane oświadczenia.
 6. Nowe zwolnienia podatkowe – przykłady obliczeń na listach płac dla pracowników i zleceniobiorców.
 7. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji.
 8. Sesja odpowiedzi na pytania.

 

Podatek VAT w 2022 r. – wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu

 1. Nieruchomości i leasing – zmiany wynikające z Polskiego Ładu
  • Leasing – kogo dotyczą zmiany przepisów
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego w 2021r. – skutki w PIT i VAT
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego w 2022r. – skutki w PIT i VAT
  • Dlaczego darowizna składniku majątku wspólnego małżonków dla jednego z nich nie jest najlepszym rozwiązaniem
  • Leasing – przepisy przejściowe
  • Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w 2022 r. na jakich warunkach możliwa jest kontynuacja
  • Wynajem prywatny w 2022 i 2023r.
  • Wynajem w ramach działalności gospodarczej w 2022 i 2023r.
  • Opodatkowanie wynajmu podatkiem zryczałtowanym w 2022 i 2023r.
 2. Podatnik bezgotówkowy oraz kasy fiskalne w 2022r.
  • Limity transakcji bezgotówkowych B2B oraz B2C w 2022 i 2023r.
  • Kasy fiskalne w 2022r. – kto ma obowiązek stosowania kas online i kas wirtualnych
  • Kasy fiskalne w 2022r. – zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
  • Kasy fiskalne oraz obowiązek zapewnienia instrumentu płatniczego od stycznia 2022r.
  • Kasy fiskalne online i obowiązek synchronizacji z terminalem płatniczym – kogo dotyczy i od kiedy będzie obowiązywał
  • Podatnik bezgotówkowy – kogo dotyczy i jakie przyniesie konsekwencje
  • Sankcje i kary za brak przestrzegania przepisów o obrocie bezgotówkowym
  • Ulga na zakup i wdrożenie terminali
 3. Próba walka z szarą strefą w zatrudnianiu, czyli skutki podatkowe i składkowe przy nielegalnym zatrudnianiu
  • Co to jest nielegalne zatrudnienie, jakie konsekwencje i dla kogo będą się wiązały z ujawnieniem tego faktu
  • Co to jest „wypłata pod stołem”, jakie konsekwencje i dla kogo będą się wiązały z ujawnieniem tego faktu
  • Konsekwencje w PIT, CIT, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz składkach wynikające z nielegalnego zatrudnienia oraz „wypłaty pod stołem”
 4. Polski Ład – zmiany w podatku VAT
  • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
  • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
  • przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki podatnika bezgotówkowego
 5. Najważniejsze zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
  • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  • wprowadzenie możliwości informowania podatników przez szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 6. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF)
  • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • jak będziemy wystawiać e-faktury?
  • jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF
  • korzyści ze stosowania e-faktur
 7. Ustrukturyzowane księgi podatkowe (JPK) w 2022 i 2023r.
  • JPK_V7 zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
  • Wymiana informacji podatkowych pomiędzy KAS a ZUS w zakresie niezbędnym do ustalenia wysokości i prawidłowości ustalenia składki zdrowotnej
  • JPK_KPiR, JPK_EP, JPK_EŚT w 2023r. – obowiązki i terminy dla podatników PIT
 8. Pytania i problemy uczestników szkolenia

 

Estoński CIT w praktyce

 1. Warunki wejścia (na początku lub w trakcie roku)  i korekta wstępna –– ułatwienia i zwolnienia od 2022 roku
 2. Obowiązki za rok poprzedzający wejście w estoński CIT (CIT KW)
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki korzystającej z estońskiego CIT
 4. Obliczenie podatku m.in. od tzw. ukrytych zysków, wydatków nie związanych z działalnością
 5. Zasady opodatkowania dochodów i wypłat dywidendy
 6. Ile wyniesie efektywne opodatkowanie w ryczałcie i kiedy trzeba będzie go zapłacić
 7. Estoński CIT a inne ulgi podatkowe
 8. Kontynuacja opodatkowania lub rezygnacja z ryczałtu

 

Rachunkowość – wpływ wprowadzonych zmian na funkcjonowania systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym

 1. Księgi rachunkowe prowadzone elektronicznie, przygotowanie do przesyłania tzw. JPK do CIT.
 2. Analiza powiązań pomiędzy strukturami JPK – JPK_KR; JPK_MAG; JPK_FA; JPK_WB; JPK_PAR
 3. Nowe wyzwania ewidencyjne – jak prowadzić księgi aby sprostać wymogom ewidencji podatkowej
 4. Ulgi możliwe do zastosowania, jak prowadzić ewidencję
 5. Ustalenie dochodu do opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
 6. Ewidencja do naliczenia i ustalenie podatku minimalnego
  • podmioty obowiązane do zapłaty podatku minimalny, zwolnienia
  • podstawa naliczenia podatku, przychody i koszty uwzględniane w podatku minimalnym
  • sposób rozliczenia i zapłaty podatku minimalnego

Dodatkowe informacje

Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. uiszczenie opłaty:
  • 1.500,00 zł od każdej uczestniczącej osoby;
  • 1.275,00 zł od każdej uczestniczącej osoby będącej członkiem SKwP zrzeszonym w innym oddziale okręgowym niż Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem dostarczenia do zgłoszenia potwierdzenia opłaconych składek członkowskich za 2022 rok,
  • 1.199,00 zł od każdej uczestniczącej osoby będącej członkiem SKwP zrzeszonym w Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem opłaconych składek członkowskich za 2022 rok (składki minimalne: członkowie zwyczajni: 100 zł, członkowie wspierający 350 zł),
 2. przesłanie karty zgłoszenia wraz z dołączonym dowodem opłaty składki członkowskiej za 2022 rok (dotyczy osób chcących skorzystać z rabatu).

Informacja o przyjęciu uczestnika na konferencję przekazana zostanie drogą mailową po spełnieniu wszystkich powyższych warunków uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.
Cena obejmuje:
 • szkolenie wraz z materiałami (wersja papierowa dla osób uczestniczących stacjonarnie, wersja elektroniczna dla osób uczestniczących z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość),
 • przerwy kawowe i lunch dla osób uczestniczących stacjonarnie.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Izabelą Jurczak tel. +48 609 996 079 lub Panią Julią Koślińską, tel. +48 609 906 993 lub na adres e-mail konferencja@skp-ow.com.pl.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania kursu.

 

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119