Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Rachunkowość Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
28 lutego-2 marca 2022 roku
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
20.01.2022
Wykładowca:
Gajewska Agnieszka, Lech (Pożarowska) Aneta, Tomala Katarzyna

Opłata:
1200,00 zł - cena podstawowa
1020,00 zł - cena dla członków SKwP zrzeszonym w innym oddziale okręgowym niż Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem dostarczenia do zgłoszenia potwierdzenia opłaconych składek członkowskich za 2022 rok,
949,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia zrzeszonym w Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem opłaconych składek członkowskich za 2022 rok
Zapisz się

Program

Wykładowcy:

 • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident,
 • Pani Aneta Lech – doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy.

Termin kursu: 28 lutego – 2 marca 2022 roku

Tematyka kursu:

 1. Polski Ład – wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych w zakresie działalności gospodarczej – 8 godzin wykładowych + 1 godzina odpowiedzi na pytania uczestników,
 2. Podatek VAT w 2022 r. – wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu – 8 godzin wykładowych + 1 godzina odpowiedzi na pytania uczestników,
 3. Rachunkowość – wpływ wprowadzonych zmian na funkcjonowania systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym – 8 godzin wykładowych.

Szczegółowy program szkolenia:

Polski Ład – wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych w zakresie działalności gospodarczej

 1. Ubezpieczenie zdrowotne
  • nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,
  • nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,
  • obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,
  • nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,
 2. Podatek PIT
  • nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,
  • zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców w zeznaniu rocznym i w zaliczkach na podatek w działalności gospodarczej,
  • ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,
 3. Podatek CIT
  • CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
  • zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c
  • uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
  • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
  • koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
  • ukryta dywidenda,
  • opodatkowanie spółek holdingowych,
 4. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców
  • uproszczenie w korekcie cen transferowych,
  • zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych,
  • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
  • kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,
  • zmiany rozliczeniu podatku u źródła,

 

Podatek VAT w 2022 r. – wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu

 1. Nieruchomości i leasing – zmiany wynikające z Polskiego Ładu
  • Leasing – kogo dotyczą zmiany przepisów
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego w 2021r. – skutki w PIT i VAT
  • Sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego w 2022r. – skutki w PIT i VAT
  • Dlaczego darowizna składniku majątku wspólnego małżonków dla jednego z nich nie jest najlepszym rozwiązaniem
  • Leasing – przepisy przejściowe
  • Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w 2022 r. na jakich warunkach możliwa jest kontynuacja
  • Wynajem prywatny w 2022 i 2023r.
  • Wynajem w ramach działalności gospodarczej w 2022 i 2023r.
  • Opodatkowanie wynajmu podatkiem zryczałtowanym w 2022 i 2023r.
 2. Podatnik bezgotówkowy oraz kasy fiskalne w 2022r.
  • Limity transakcji bezgotówkowych B2B oraz B2C w 2022 i 2023r.
  • Kasy fiskalne w 2022r. – kto ma obowiązek stosowania kas online i kas wirtualnych
  • Kasy fiskalne w 2022r. – zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
  • Kasy fiskalne oraz obowiązek zapewnienia instrumentu płatniczego od stycznia 2022r.
  • Kasy fiskalne online i obowiązek synchronizacji z terminalem płatniczym – kogo dotyczy i od kiedy będzie obowiązywał
  • Podatnik bezgotówkowy – kogo dotyczy i jakie przyniesie konsekwencje
  • Sankcje i kary za brak przestrzegania przepisów o obrocie bezgotówkowym
  • Ulga na zakup i wdrożenie terminali
 3. Próba walka z szarą strefą w zatrudnianiu, czyli skutki podatkowe i składkowe przy nielegalnym zatrudnianiu
  • Co to jest nielegalne zatrudnienie, jakie konsekwencje i dla kogo będą się wiązały z ujawnieniem tego faktu
  • Co to jest „wypłata pod stołem”, jakie konsekwencje i dla kogo będą się wiązały z ujawnieniem tego faktu
  • Konsekwencje w PIT, CIT, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz składkach wynikające z nielegalnego zatrudnienia oraz „wypłaty pod stołem”
 4. Polski Ład – zmiany w podatku VAT
  • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
  • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
  • przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki podatnika bezgotówkowego
 5. Najważniejsze zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
  • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  • wprowadzenie możliwości informowania podatników przez szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 6. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF)
  • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • jak będziemy wystawiać e-faktury?
  • jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF
  • korzyści ze stosowania e-faktur
 7. Ustrukturyzowane księgi podatkowe (JPK) w 2022 i 2023r.
  • JPK_V7 zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022r.
  • Wymiana informacji podatkowych pomiędzy KAS a ZUS w zakresie niezbędnym do ustalenia wysokości i prawidłowości ustalenia składki zdrowotnej
  • JPK_KPiR, JPK_EP, JPK_EŚT w 2023r. – obowiązki i terminy dla podatników PIT
 8. Pytania i problemy uczestników szkolenia

 

Rachunkowość – wpływ wprowadzonych zmian na funkcjonowania systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym

 1. Księgi rachunkowe prowadzone elektronicznie, przygotowanie do przesyłania tzw. JPK do CIT.
 2. Analiza powiązań pomiędzy strukturami JPK – JPK_KR; JPK_MAG; JPK_FA; JPK_WB; JPK_PAR
 3. Nowe wyzwania ewidencyjne – jak prowadzić księgi aby sprostać wymogom ewidencji podatkowej  – nowe kategorie
 4. Ulgi możliwe do zastosowania, jak prowadzić ewidencję
  • Ulga B+R – zmiany
  • Ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp
  • ulga na ekspansję, na IPO, na konsolidację, na działania „CSR”
 5. Ewidencja do naliczenia i ustalenie podatku minimalnego
  • podmioty obowiązane do zapłaty podatku minimalny, zwolnienia
  • podstawa naliczenia podatku, przychody i koszty uwzględniane w podatku minimalnym
  • sposób rozliczenia i zapłaty podatku minimalnego
 6. Ewidencja przychodów i kosztów do naliczenia podatku w systemie tzw. IPBOX
  • Podmioty i warunki uprawiające do skorzystania z IP BOX
  • Identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  • Ustalenie wysokości dochodu z praw własności intelektualnej
  • Obliczenie kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej
  • Ustalenie podstawy opodatkowania stawką IP BOX
 7. Zaprojektowanie kompleksowego systemu obliczania podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
 8. Estoński CIT
  • Warunki wejścia (na początku lub w trakcie roku)  i korekta wstępna – ułatwienia i zwolnienia od 2022 roku
  • Obowiązki za rok poprzedzający wejście w estoński CIT (CIT KW)
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki korzystającej z estońskiego CIT
  • Obliczenie podatku m.in. od tzw. ukrytych zysków, wydatków nie związanych z działalnością
  • Zasady opodatkowania dochodów i wypłat dywidendy
  • Ile wyniesie efektywne opodatkowanie w ryczałcie i kiedy trzeba będzie go zapłacić
  • Estoński CIT a inne ulgi podatkowe
  • Kontynuacja opodatkowania lub rezygnacja z ryczałtu

Dodatkowe informacje

Kurs będzie realizowany w trybie hybrydowym (szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej tzn. można w nim uczestniczyć stacjonarnie lub z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość).

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 1. uiszczenie opłaty:
  • 1.200,00 zł od każdej uczestniczącej osoby;
  • 1.020,00 zł od każdej uczestniczącej osoby będącej członkiem SKwP zrzeszonym w innym oddziale okręgowym niż Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem dostarczenia do zgłoszenia potwierdzenia opłaconych składek członkowskich za 2022 rok,
  • 949,00 zł od każdej uczestniczącej osoby będącej członkiem SKwP zrzeszonym w Oddział Okręgowy w Warszawie pod warunkiem opłaconych składek członkowskich za 2022 rok (składki minimalne: członkowie zwyczajni: 100 zł, członkowie wspierający 350 zł),
 2. przesłanie karty zgłoszenia wraz z dołączonym dowodem opłaty składki członkowskiej za 2022 rok (dotyczy osób chcących skorzystać z rabatu).

Informacja o przyjęciu uczestnika na konferencję przekazana zostanie drogą mailową po spełnieniu wszystkich powyższych warunków uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania wolnych miejsc.
Cena obejmuje:
 • szkolenie wraz z materiałami (wersja papierowa dla osób uczestniczących stacjonarnie, wersja elektroniczna dla osób uczestniczących z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość),
 • przerwy kawowe i lunch dla osób uczestniczących stacjonarnie.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Izabelą Jurczak tel. +48 609 996 079 lub Panią Julią Koślińską, tel. +48 609 906 993 lub na adres e-mail konferencja@skp-ow.com.pl.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania kursu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119