Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.10.2021
Wykładowca:
Lewandowicz Leszek

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
288,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin dydaktycznych):
 1. Identyfikowanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  • czynności opodatkowane stawkami
  • czynności zwolnione
 2. Czynności poza zakresem VAT (zadania statutowe/ustawowe)
 3. Dokumentowanie czynności dla celów VAT
  • fakturowanie
  • kasy rejestrujące
  • ujęcie w ewidencji sprzedaży
 4. Odliczenie częściowe
  • Kwalifikacja zakupów i podatku naliczonego
  • Ustalanie współczynnika przez podatnika lub w uzgodnieniu z urzędem skarbowym
  • Współczynniki krańcowe
  • Prewspółczynnik
 5. Korekta roczna podatku naliczonego
  • Ustalenie wielkości korekty dla środków trwałych i pozostałych zakupów
  • Ujęcie w podatkach dochodowych
  • Stanowisko MF w sprawie korekty VAT od kosztów eksploatacji samochodów osobowych
 6. Korekta jednorazowa – zmiana przeznaczenia
  • Sprzedaż składnika majątku w okresie korekty
  • Inne przypadki korekt jednorazowych
 7. Korekta jednorazowa – samochody osobowe (art.90b)
  • Zakres i przesłanki dokonania korekty
  • Ujęcie w podatkach dochodowych
 8. Ograniczone odliczenie w przypadku nieruchomości
  • Odliczenie podatku przy nabyciu
  • Korekta podatku naliczonego – zmiana sposobu wykorzystywania
 9. Ujęcie korekt podatku naliczonego w ewidencji i deklaracji VAT
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119