Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
31.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
31.01.2022
Wykładowca:
Sekita Jarosław

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jarosław Sekita – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. 1.Wybór właściwej umowy międzynarodowej,
 2. Konwencja MLI a nowe zasady rozliczania dochodów w stosunkach międzynarodowych (w szczególności wpływ na rozliczanie podatku u źródła),
 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, praktyczne obowiązki płatnika w określaniu podlegania przez podatnika nop, inne zagadnienia),
 4. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania oop, kontrowersje dotyczące opodatkowania zdarzeń mających miejsce wyłącznie poza granicami RP),
 5. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, certyfikaty w okresie pandemii COVID-19, inne zagadnienia),
 6. Moment uzyskania przychodu opodatkowanego „u źródła” (kontrowersje wynikające z orzecznictwa),
 7. Dochody podlegające podatkowi „u źródła” w polskim prawie podatkowym,
 8. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka,
 9. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:
  • Zasady ogólne stosowania umów międzynarodowych,
  • Wynagrodzenia członków organów osób prawnych,
  • Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
  • Odsetki,
  • Prawa autorskie i prawa pokrewne,
  • Licencja na program komputerowy,
  • Licencja użytkownika końcowego,
  • Materiały „stock”,
  • Know-how,
  • Bazy danych,
  • Użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),
  • Sprzedaż i aport wierzytelności,
  • Usługi doradcze i inne usługi niematerialne (usługi informatyczne, agencyjne, zarządcze, audytowe, „w chmurze”, organizacji targów i in.),
  • Usługi transportowe,
  • Umowy zlecenia i o dzieło,
  • Dochody artystów, sportowców i ich agentów,
 10. Procedura rozliczenia podatku: („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, podział ceny usługi, spółka osobowa podatnikiem, inne zagadnienia),
 11. Pobór podatku u źródła (zmiany wynikające z Polskiego Ładu),
 12. Pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119