Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
08.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
08.10.2021
Wykładowca:
Wojewoda Tomasz

Opłata:
450,00 zł - cena podstawowa
427,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany od 1 października 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2:
  • Nowe regulacje w zakresie rozliczania korekt przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
  • Zmiany w zakresie potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  • Zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego, w przypadku niepotrącenia go w ustawowym terminie.
  • Zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi (nieściągalne wierzytelności) znaczące rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  • Zmiany w zakresie rozliczania transakcji łańcuchowych.
  • Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
  • Zmiany w zakresie MPP.
  • Zmiany w zakresie rezygnacji ze zwolnienia w przypadku dostawy nieruchomości.
  • Wydłużenie terminu do złożenia informacji VAT–26.
  • Pozostałe zmiany.
 2. Zmiany w JPK_VAT – od 1 lipca 2021 r.
  • Zmiany w zakresie stosowania kodów GTU oraz oznaczeń procedur, wyłączenia w stosowaniu oznaczenia „TP”, zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”, rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
  • Zmiany w zakresie wykazywania w JPK faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
  • Rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.
 3. Krajowy System e-Faktur – projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, obowiązki podatnika.
  • Termin wejścia w życie obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
  • Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.
 4. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:
  • Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe itp.
  • Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT–u naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
  • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
  • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
  • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
  • Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.
  • Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
  • Pozostałe zmiany.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119