Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.07.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.07.2021
Wykładowca:
Salamon Aldona

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aldona Salamon – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przypomnienie ostatnich zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • wpływ rozwiązań przewidzianych przepisami „tarczy antykryzysowej” na dokonywanie rozliczeń płacowych
 • zmiana limitów niektórych zwolnień podatkowych
 • pracownicze Plany Kapitałowe – zasady rozliczania wpłat na liście płac
 • zwolnienie z „PIT dla młodych” – zasady stosowania w praktyce
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania i składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu od podatku w przypadku dochodu ozusowanego a wolnego od podatku (w tym w kontekście „zwolnienia od podatku dla młodych”)
 • zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian w ustawie o pdof
 1. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego; jak traktować premię uznaniową / nagrodę wypłacaną cyklicznie
 • zmiana warunków wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • zasady uzupełniana podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • ustalanie wynagrodzenia za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego – zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
 • zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
 • dodatki z tytułu przekroczenia średnio-tygodniowych norm czasu pracy w podstawie wymiaru zasiłku
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku
 • składniki wypłacane za okres absencji chorobowej i minimalna podstawa wymiaru zasiłku
 1. Dokonywanie potraceń w praktyce
 • różnice w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków
 • dokonywanie potrąceń w przypadku gdy pracownik otrzymuje oprócz wynagrodzenia świadczenia niepieniężne
 • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków (w tym dla pracowników objętych i nieobjętych PPK, dla pracowników korzystających ze „zwolnienia od podatku dla młodych”) z uwzględnieniem przepisów przewidzianych „Tarczą antykryzysową”
 • praktyczne metody dokonywania potrąceń w przypadku zbiegu potrąceń
 1. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119