Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
22.04.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Termin zakończenia:
23.04.2024
Koniec zapisów:
22.04.2024
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
840,00 zł - cena podstawowa
798,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac w 2024 r. Mające na celu pokazanie zagadnień płacowych jako wyliczeń na bazie ciekawych przypadków praktycznych

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (16 godzin wykładowych):

 1. Zasady stosowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczki na podatek w 2024 r.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w skrócie:
  • wysokość składek i podstawa naliczania składek,
  • przychody zwolnione ze składek – nowy katalog z uwzględnieniem zmian z 2024 r.,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • podstawa składek budżetowych osób przebywających na urlopach wychowawczych.
 3. Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:
  • skala podatkowa,
  • świadczenia pieniężne i w naturze na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy – źródła finansowania świadczeń a pobór zaliczki,
  • ulgi „zerowy PIT” w praktyce – w ramach trwania stosunku pracy i po jego ustaniu,
  • przychody zwolnione z opodatkowania – nowy katalog z uwzględnieniem zmian z 2024 r. – w tym kwestie dotyczące zapomóg losowych oraz świadczeń z ZFŚS.
 4. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac – ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.
 5. Zasiłek macierzyński w praktyce – czyli wpływ zmiany przepisów obowiązujących od 26 kwietnia 2023 r. na listy płac.
 6. Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej a wysokość należnego wynagrodzenia za pracę.
 7. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:
  • wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego w nietypowych przypadkach – czyli po zmianie zasad wynagradzania pracowników i z przeliczaniem podstawy w związku z nieobecnościami,
  • wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe dla pracownika otrzymującego wynagrodzenie stałe miesięczne oraz stałe dodatki – nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowaną część miesiąca, gdy powodem nieprzepracowania pełnego miesiąca są różne przyczyny.
 8. Potrącenia na listach płac w praktyce:
  • kwoty wolne od potrąceń w 2024 r. z uwzględnieniem dwóch wartości wynagrodzenia minimalnego,
  • potrącenia z zasiłków w praktyce po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • zbieg egzekucji,
  • zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.
 9. Korygowanie składek a nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów – jak należy stosować nowe wytyczne w praktyce.
 10. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119