Miejsce:
online
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
30-31.08.2022
Godzina rozpoczęcia:
17:00
Koniec zapisów:
30.08.2022
Wykładowca:
Świerżewski Marcin

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Marcin Świerżewski – radca prawny

Terminy kursu:

 • 30-31 sierpnia 2022 roku
Program kursu (8 godzin wykładowych – 2 x po 4 godziny):
 1. Równe traktowanie w zatrudnieniu;
 2. Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę (przesłanki, organ uprawniony, sposób, skutki);
 3. Praca zdalna (przesłanki, sposób wprowadzenia, warunki techniczne, obowiązki stron, kontrola jej wykonywania, wyłączenia, sankcje);
 4. Kara pieniężna po nowemu;
 5. Nowe brzmienie i treść przepisów dotyczących:
  • rodzajów umów o pracę (art. 25);
  • pozostawania w stosunku pracy (art. 26, art. 261);
  • treści umowy o pracę (art. 29);
  • wykonywanie pracy poza Polską (art. 291);
  • wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy (art. 293, art. 294);
  • oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy i konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową (art. 30);
  • rodzajów orzeczeń sądu po odwołaniu pracownika (art. 45)
  • obowiązków informacyjnych pracodawcy i szkoleniowych (art. 94 pkt. 1a, art. 942, art. 9413);
  • zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej (art. 1481);
  • urlopów:
   • opiekuńczego (Dział VII, Rozdział Ia);
   • ochrony pracownika;
   • urlopu macierzyńskiego;
   • urlopu rodzicielskiego;
   • urlopu ojcowskiego;
   • urlopu wychowawczego.
  • elastycznej organizacji pracy (art. 1881);
  • rodzajów wykroczeń przeciwko pracwom pracownika (art. 281 1).
 6. Podsumowanie – pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych (2 x po 4 godziny) i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 17.00 – 18.30
 • Sesja video II 18.45 – 20.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119