Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Rachunkowość
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
10.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
10.06.2022
Wykładowca:
Kolanko Paweł

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Paweł Kolanko

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Stowarzyszenie zwykłe / rejestrowe, fundacja – podstawowe informacje.
 2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
 3. Odpłatna działalność stowarzyszenia.
 4. Działalność gospodarcza.
 5. Pełna księgowość.
 6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
 7. Plan kont, księgowość, podatki, audyt.
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
 8. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej z uwzględnieniem pozycji przychodów i kosztów dotyczących działalności gospodarczej.
 9. Bilans – informacja o aktywach i pasywach.
 10. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i Informacja dodatkowa.
 11. Przykład Sprawozdania Finansowego.
 12. Składanie Sprawozdania Finansowego.
 13. Przygotowanie, podpisanie, wysyłanie sprawozdania – do KRS.
 14. CIT-8 wraz z załącznikami.
  POLSKI ŁAD:
 15. Co po 1 stycznia pozostało bez zmian?
 16. Zmiany w księgowości i w płacach NGO po 1 stycznia.
 17. Nowe koszty dla organizacji po wprowadzenia Polskiego Ładu.
 18. Zmiany w trakcie roku i na zakończenie 2022 roku.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119