Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
22.11.2023
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
22.11.2023
Wykładowca:
Sołoniewicz Kacper

Opłata:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych biznesu prowadzonego w ramach spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione tytuły wypłat na rzecz wspólnika z określeniem ich skutków podatkowych oraz składkowych.

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Optymalizacja obciążeń podatkowych w ramach spółki z o.o.

 1. Dywidenda
  • Zasady opodatkowania dywidendy na gruncie PIT i CIT.
  • Obowiązki spółki z o.o. jako płatnika przy wypłacie dywidendy.
  • Obowiązki deklaracyjne wspólnika otrzymującego dywidendę.
 2. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH
  • Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?
  • Jakie przesłanki formalne trzeba spełnić, aby wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się?
  • Jak skonstruować postanowienia umowy spółki zobowiązujące wspólnika do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Przykłady.
  • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenia z art. 176 KSH?
  • Czy ZUS może kwestionować brak oskładkowania w przypadku art. 176 KSH? W jaki sposób zminimalizować ryzyko kontroli ZUS?
  • Rozliczenie wynagrodzenia wspólników na gruncie podatku PIT oraz VAT.
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się.
 3. Wynagrodzenie prokurenta
  • W jaki sposób przyznać prokurentowi wynagrodzenie za pełnioną funkcję?
  • ZUS w przypadku wynagrodzenia prokurenta.
  • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia prokurenta. Obowiązki spółki jako płatnika.
 4. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały
  • W jaki sposób przyznać wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania?
  • ZUS w przypadku wynagrodzenia z powołania.
  • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia z powołania. Obowiązki spółki jako płatnika.
  • Wynagrodzenie z powołania a VAT.
  • Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 5. Umowa o pracę ze wspólnikiem
  • Czy Spółka może zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem?
  • Kiedy ZUS może podważać umowę o pracę jako tytuł do ubezpieczenia wspólnika?
  • „Niemal jedyny wspólnik” – nowa kategoria ubezpieczonego wykreowana przez ZUS.
  • Jak przygotować się na kontrolę ZUS?
 6. Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika
  • Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki w ramach JDG?
  • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
  • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenie usług w ramach JDG?
 7. Najem prywatny na rzecz spółki
  • Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego od 2023r.
  • Co może być przedmiotem najmu na rzecz spółki?
  • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 8. Pożyczka udzielona przez wspólnika
  • Czy wspólnik może udzielić spółce pożyczki?
  • Czy pożyczka udzielona przez wspólnika powinna być oprocentowana? Jak ustalić wysokość odsetek?
  • Odsetki od pożyczki jako koszty podatkowe spółki z o.o.
  • Zasady rozliczenia przychodu wspólnika z tytułu odsetek od pożyczki – PIT, obowiązki płatnika ciążące na spółce z o.o.
  • Zwolnienie pożyczki od podatku PCC.
 9. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego
  • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy lub wniesienia dopłat.
  • Warunki, które musi spełnić spółka z o.o., aby uzyskać możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek.
  • Zasady obliczania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek.
  • Moment ujęcia hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych.

II. Optymalizacja obciążeń podatkowych w spółce komandytowej

 1. Wypłaty zysku na rzecz wspólników.
  • Ulga dla komplementariuszy – odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku pobieranego od zysku wypłacanego komplementariuszowi.
  • Ulga dla komandytariuszy – zwolnienie 50% przychodów.
  • Zwolnienie dywidendowe dla komandytariuszy.
  • Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane w trakcie roku – zasady opodatkowania.
  • Deklaracje podatkowe, które musi złożyć spółka i wspólnicy w związku z wypłatą zysku.
 2. Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki
  • W jaki sposób przyznać wynagrodzenie komplementariuszowi za prowadzenie spraw spółki?
  • Jak określić wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki?
  • Czy wynagrodzenie komplementariusza podlega pod ZUS?
  • Rozliczenie PIT oraz VAT od wynagrodzenia komplementariusza.
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia komplementariusza.
  • Obowiązki spółki jako płatnika przy wypłacie wynagrodzenia na rzecz komplementariusza.
 3. Alternatywne tytuły wypłat na rzecz wspólnika
  • Umowa o pracę.
  • Wynagrodzenie prokurenta.
  • Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
  • Najem prywatny na rzecz spółki.

III. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119