Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
22.09.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
22.09.2021
Wykładowca:
Tomala Katarzyna

Opłata:
360,00 zł - cena podstawowa
342,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady wejścia zmian w życie.
 2. Obowiązki w zakresie rachunkowości związane z uzyskaniem statusu podatnika CIT w tym dla spółek z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy.
 3. Opodatkowanie spółki komandytowej, czyli:
  • zasady sukcesji rozliczeń i amortyzacji,
  • korzystanie z ulg i odliczeń po uzyskaniu statusu podatnika CIT,
  • wydatki na rzecz wspólników,
  • koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych – ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych,
  • utrata transparentności podatkowej – przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do wspólników i spółki.
 4. Stawka CIT dla spółki komandytowej – 9% czy 19%; kontrowersje i stanowisko MF,
 5. Skutki wypłaty zysku ze spółki komandytowej:
  • wykonanie przez spółkę komandytową obowiązków płatnika z uwzględnieniem zróżnicowania zasad wobec komplementariusza i komandytariusza,
  • deklaracje i informacje podatkowe związane z wypłatą zysku,
  • wypłata zysku zatrzymanego na kapitałach zapasowych,
  • przypadki innych wypłat na rzecz wspólników, gdy spółki występuje w charakterze płatnika.
 6. Ulga na złe długi – istota kontynuacji rozliczeń, czyli kto rozlicza korektę (wspólnik, czy spółka),
 7. Rozliczenie start podatkowych z lat poprzednich od przychodów wspólników w nowej sytuacji podatkowej,
 8. Wpływ zmiany zasad opodatkowania na inne zdarzenia, m.in.– podatek od przychodów z budynków, danina solidarnościowa, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, likwidacja spółki.
 9. Likwidacja spółki komandytowej albo wystąpienie wspólnika – nowe zasady opodatkowania,
 10. Wniesienie aportu do spółki komandytowej – zmiana kwalifikacji podatkowej i skutki dla podmiotu wnoszącego aport.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119