Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-12:15)
Termin rozpoczęcia:
19.07.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.07.2024
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
220,00 zł - cena podstawowa
209,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów ochrony sygnalistów i wdrożenie procedur wewnętrznych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń o naruszeniu prawa. Szkolenie skoncentrowane jest przede wszystkim na omówieniu zagadnień dotyczących zgłoszeń wewnętrznych, czyli zgłoszeń do jednostki,  której dotyczy sprawa. W trakcie szkolenia zostanie omówiona przykładowa treść procedury, jak również prawidłowy sposób jej wdrożenia.

Szkolenie adresowane jest do:
–              osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur wewnętrznych w danej organizacji,
–              osób odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszenia lub wdrożenie działań następczych (zaangażowanych w wyjaśnienie sprawy),
–              innych osób zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (4 godziny wykładowe):
 1. Kto może być sygnalistą ?
 2. Kim jest osoba pomagająca w zgłoszeniu a kim osoba powiązana z sygnalistą ?
 3. Jakich naruszeń może dotyczyć skarga – ograniczony zakres tematyczny ?
 4. Czy można zmieniać katalog naruszeń praw, których może dotyczyć zgłoszenie ?
 5. Zasady dokonywania zgłoszeń (sposób, forma, dobra i zła wiara sygnalisty, zgłoszenia anonimowe, ochrona danych osobowych)
 6. Przyjęcie zgłoszenia i wdrożenie działań następczych (czyli procedur wyjaśniających)
 7. Przekazywanie informacji zwrotnych do sygnalisty
 8. Rejestr zgłoszeń
 9. Zasady wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych – czy konieczna jest współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi ?
 10. Treść procedury zgłoszeń wewnętrznych
 11. Zgłoszenia zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne
 12. Ochrona sygnalisty – ochrona tożsamości i zakaz działań odwetowych
 13. Informowanie o procedurach w ramach procesu rekrutacji
 14. Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów
 15. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godziny wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119