Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
31.05.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
31.05.2022
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
PAPIER KONTRA ELEKTRONIKA – POZNAJEMY NOWE ZASADY
 1. FAKTURA VAT W WERSJI PAPIEROWEJ – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2022 r.?
  PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRAKTYCE:

  • Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż
  • Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
  • Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
  • Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
  • Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
  • Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
  • Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja
 2. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi
  • Ogólne terminy wystawiania faktur
  • Warunki dostawy INCOTERMS!
  • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury
  • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
  • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
  • Szczególne terminy wystawiania faktur
  • Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
  • Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
  • PRZYKŁADY z życia podatnika
 3. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2022 r.
  • Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
  • Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
  • Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
  • Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
  • Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
  • Faktura końcowa – prawo czy praktyka
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
  • KONTROWERSYJNE PRAKTYKI: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
  • Co wliczać do wartości zaliczki?
  • Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
  • Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
  • Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika
 4. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne ceny czy REFAKTURA KOSZTÓW?
  • Czy można refakturować koszty dostawy towarów
  • Dokumentowanie, termin i stawka VAT przy refakturze
  • Różnica pomiędzy refakturą a zwrotem kosztów
  • Faktura czy nota – zasady rozliczania
  • Zasady refakturowania i obciążania w formie zwrotu kosztów
  • Obciążanie dodatkowymi kosztami
  • Zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy
  • PROBLEMY Z ŻYCIA PODATNIKA
 5. Faktura ustrukturyzowana kontra faktura elektroniczna – podobieństwa i różnice, wady i zalety
  • E-faktura – czym jest standardowa faktura elektroniczna i jakie elementy musi zawierać?
  • FORMAT wysyłki i rodzaj przesyłu faktury elektronicznej
  • System EDI, platformy elektroniczne , mail – korzyści i trudności
  • Porozumienie z kontrahentem czy umowa – pisemna czy ustna?
  • Jak wygląda porozumienie z kontrahentem w KSeF?
  • Wymogi wynikające z ustawy VAT – co strony transakcji musza sformalizować i czego przestrzegać?
  • Regulamin obiegu faktur elektronicznych – z kontrahentem i wewnętrzny firmowy
  • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
  • Wady i zalety wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Zakres danych w fakturze ustrukturyzowanej – jak ominąć pułapki
  • ZAKRES DANYCH NA FAKTURZE – 20 pozycji kontra 300
  • Jakie dane należy wprowadzać do faktury ustrukturyzowanej i czym różni się ten zakres od faktury papierowej i tradycyjnej elektronicznej
  • Nadawanie, odbieranie, zmiana uprawnień do systemu KSef – zasady działania
  • PYTANIA I ODPOWIEDZI o KseF – co dziś jest obowiązkowe co fakultatywne
  • NAJWIĘKSZE PROBLEMY PODATNIKA VAT Z KSeF!
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119