Miejsce:
online
Kategoria
Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
08.03.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
08.03.2021
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – cel regulacji.
 2. Etapy postępowania.
 3. Próg stosowania ustawy.
 4. Przygotowanie postępowania przy zamówieniach do 130.000 zł.
 5. Zasady publikacji ogłoszeń o zamówienia publiczne.
 6. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa”.
 7. Nowe obowiązki zamawiającego.
 8. Jak ma wyglądać przeprowadzenie analizy potrzeb, na etapie przed wszczęciem postępowania.
 9. Tworzenie i aktualizowanie rocznych planów postępowań.
 10. Czym są „wstępne konsultacje rynkowe”?
 11. W jaki sposób należy szacować wartości zamówień?
 12. Zamówienia mieszane.
 13. Sumowanie wartości zamówień – kiedy sumujemy i w jaki sposób?
 14. Dokumentacja przetargowa i jej analiza.
 15. Nowe zasady dotyczące wykonawców.
 16. Zmiany wśród przesłanek wykluczenia.
 17. Problematyka grup kapitałowych.
 18. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich.
 19. Zmiany trybów udzielania zamówień.
 20. Oferta i termin związania. Konsekwencje upływu terminu.
 21. Odformalizowanie procedur i na czym ono polega?
 22. Wadium i nowe zasady z nim związane.
 23. Tryb podstawowy.
 24. Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień.
 25. Podejście nowych przepisów do negocjacji, ograniczenia negocjacji.
 26. Na czym polega jawność i na czym polegają zmiany w tym zakresie?
 27. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert.
 28. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert.
 29. Jakie informacje publikujemy na stronie internetowej?
 30. Nowe zasady rządzące badaniem i oceną ofert.
 31. Aspekt przedmiotowy badania i oceny oferty.
 32. Aspekt podmiotowy badania i oceny oferty.
 33. Kiedy można odrzucić ofertę zgodnie z nową ustawą.
 34. Zmienione zasady uzupełniania dokumentacji przetargowej.
 35. W jaki sposób mają być konstruowane umowy o zamówienie publiczne.
 36. Niedozwolone klauzule w umowach.
 37. Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia?
 38. Kiedy obowiązkowo należy stosować zaliczki.
 39. Obowiązek sporządzenia raportu.
 40. Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
 41. Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO.
 42. Wniesienie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 43. Pytania i dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119