Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.04.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.04.2022
Wykładowca:
Sołoniewicz Kacper

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Polski Ład – zmiany przepisów podatkowych dotyczących nieruchomości od 2022 roku
  • Ryczałt jako jedyna forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. Przepisy przejściowe.
  • W jaki sposób będą opodatkowane przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej?
  • Wyłączenie możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Przepisy przejściowe.
  • W jaki sposób przekazać do majątku firmowego budynki i lokale, które nie będą podlegały ujęciu w ewidencji środków trwałych?
  • Czy podatnik ma swobodę w kwalifikowaniu budynku/lokalu jako składnika majątku prywatnego albo majątku firmowego? Ważne wnioski płynące z uchwały 7 sędziów NSA z 24 maja 2021 r.
 2. Najem jako działalność gospodarcza na gruncie VAT
  • Czy wynajem lokali to działalność gospodarcza?
  • Czy wynajem mieszkań rodzi obowiązek rejestracji na VAT?
  • Czy obroty z najmu prywatnego należy sumować z obrotami z działalności gospodarczej na potrzeby podatku VAT?
  • Czy po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej można pozostać podatnikiem VAT czynnym wyłącznie w zakresie najmu?
 3. Stawki VAT przy najmie
  • Zwolnienie od VAT przy najmie na cele mieszkaniowe.
  • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz firmy (i jej pracowników) – jaką stawkę zastosować? – interpretacja ogólna MF z dnia 8 października 2021 r.
  • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz agencji pracy tymczasowej lub pośrednika – jaką stawkę zastosować?
  • Najem krótkoterminowy – kiedy i jaka stawka ma zastosowanie?
  • Najem na cele działalności gospodarczej – kiedy i jaka stawka ma zastosowanie?
 4. Media
  • Zasady refakturowania mediów i opłat związanych z lokalem na gruncie podatku VAT – świadczenia samodzielne czy świadczenie kompleksowe?
  • Czy zwrot kosztów mediów i opłat związanych z lokalem stanowi przychód podatkowy wynajmującego? Porównanie zasad rozliczenia PIT przy zasadach ogólnych i ryczałcie.
 5. Dostawa nieruchomości na gruncie VAT
  • Dostawa gruntów niezabudowanych.
  • Zwolnienie od VAT dla gruntów innych niż budowlane.
  • Dostawa budynków, lokali oraz budowli.
  • Zwolnienie od VAT dla dostawy nieruchomości używanych.
  • Możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT.
  • Korekta VAT naliczonego w przypadku sprzedaży lokalu zwolnionej od VAT.
  • Sprzedaż lokalu z wyposażeniem – czy może być zwolniona od VAT?
 6. Rozliczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na gruncie PIT
  • Do jakiego źródła zakwalifikować przychód ze zbycia nieruchomości gruntowej, lokalu użytkowego, lokalu mieszkalnego?
  • Czy mieszkalny lub użytkowy charakter lokalu ma znaczenie przy kwalifikacji przychodów do źródła przychodów?
  • Kiedy wspólnicy spółki jawnej nie zapłacą podatku z tytułu sprzedaży lokalu?
  • Ulga mieszkaniowa – rozszerzenie zakresu wydatków na własne cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna MF z dnia 14.10.2021 r. Zmiany w zakresie stosowania ulgi wynikające z Polskiego Ładu.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
 7. Odpowiedź na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119