Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.01.2022
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zagadnienia ogólne
  • Skąd brać informacje dotyczące dokumentacji?
  • Cechy charakterystyczne dokumentacji.
  • Dokumentacja wytworzona indywidualnie a dokumentacja kupiona w internecie (lub otrzymana od znajomego podmiotu).
  • Kiedy możemy sobie pozwolić na korzystanie z szablonów?
  • Weryfikacja posiadanej dokumentacji, ogólnie o sankcjach.
  • Podział na sankcje cywilne, administracyjne, karne.
  • Kto wytwarza dokumentację?
  • Kto podpisuje dokumentację?
  • Klauzule, uprawnienia, powołania, wyznaczenia – co konkretnie jest potrzebne względem osób tworzących dokumentację.
 2. AML
  • Dokumentacja konieczna na potrzeby ustawy o AML
  • Specyfika ustawy – w skrócie
  • Praktyczny moduł dotyczący codziennego postępowania z ustawą w kontekście posiadanej dokumentacji.
  • Dokumenty wymagane przez ustawę, w szczególności:
   • powołania właściwych osób
   • polityki i regulaminy
   • weryfikacja klientów
   • powiązania klientów z określonymi stanowiskami
   • beneficjent rzeczywisty
 3. RODO
  • Zakres obowiązywania RODO
  • Specyfika rozporządzenia – w skrócie
  • Praktyczny moduł dotyczący codziennego postępowania z ustawą w kontekście posiadanej dokumentacji.
  • Dokumenty wymagane przez przepisy, w szczególności:
   • ocena ryzyka
   • upoważnienia
   • kategorie przetwarzania
   • polityki prywatności
   • umowy powierzenia
   • rejestry naruszeń
 4. Kodeks pracy
  • Zakres dokumentacji (z wyłączeniem akt osobowych) wymagany przez przepisy prawa pracy
  • Szczególna rola związana z wytwarzaniem takich dokumentów
  • W skrócie – dokumentacja pracownicza z wyłączeniem akt osobowych na bazie rozporządzenia wykonawczego do ustawy
  • Praktyczny moduł związany ze specyfiką wytwarzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji.
  • Dokumenty wymagane przez przepisy, w szczególności
   • zawiadomienia pracowników – tryb i procedura
   • procedury wyborów w zakładzie pracy
   • informowanie pracowników o aspektach przewidzianych w kodeksie pracy
   • dokumenty składane przez pracowników
   • potwierdzenia i przyjęcia dokumentacji
 5. Kodeks Spółek Handlowych
  • Dokumentacja wynikająca z ksh – zakres uzależniony od rodzaju spółki
  • Różnice pomiędzy KHS a prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Rola zarządu (wspólników) w procedurze wytwarzania dokumentacji
  • Które dokumenty składane są do KRS, które pozostają w systemie wewnętrznej dokumentacji
  • Dokumenty wymagane przez przepisy, w szczególności:
   • zgody korporacyjne
   • powoływania, wyznaczanie określonych osób
   • zawiadomienia o posiedzeniach, terminy i protokół obrad
   • protokoły z posiedzeń
   • informacje, które muszą obligatoryjnie zostać przekazane publicznie oraz w każdej umowie.
 6. Inne regulacje, zgodnie z którymi firma musi posiadać określoną dokumentację wybór przykładowy:
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  • Sygnaliści
  • Pracownicze plany kapitałowe
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Sprzedaż konsumencka
  • Ustawa prawo przedsiębiorców
  • Inne zagadnienia
 7. Pytania i dyskusja

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119