Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.01.2022
Wykładowca:
Podkówka-Sędek Joanna

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – specjalista ds. podatku VAT

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Pakiet SLIM VAT II, zmiany w zakresie:
  • odliczania podatku naliczonego poprze korektę JPK,
  • ulgi na złe długi,
  • VAT-26,
  • importu towarów,
  • importu usług oraz WNT,
  • korekt in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
  • opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  • pozostałe zmiany.
 2. Centralny Rejestr Faktur w 2022r..:
  • kogo dotyczy i kiedy zostanie wprowadzony,
  • jak przygotować się do KSeF-u,
  • elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • plusy i minusy monitorowania faktur,
  • planowane zasady funkcjonowania.
 3. Prezentacja faktur w JPK_V7 procedur szczególnych i typów dokumentów:
  • rezygnacja z zastosowania oznaczenia MPP,
  • zmiany w zakresie prezentowania faktur uproszczonych,
  • zmiany w zakresie oznaczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • WSTO_EE
  • doprecyzowanie wybranych kodów GTU.
 4. Bieżące problemy z fakturami korygującymi:
  • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie i spełnienie warunków korekty,
  • korzystanie z opcji potwierdzania odbioru faktur korygujących,
  • przypadki korekt zwolnionych z dodatkowych obowiązków,
  • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK.
 5. Faktury korygujące w transakcjach zagranicznych:
  • faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • korekty faktur exportowych.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119