Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.05.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.05.2021
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Termin powstania obowiązku podatkowego:
 • wydanie towaru, wykonie usługi, a termin rozliczenia VAT
 • wydanie towaru kurierowi, a termin powstania obowiązku podatkowego,
 • podpisanie protokołu, wydanie dokumentacji – wpływ formalnej dokumentacji na ustalenie momentu obowiązku podatkowego w VAT,
 • ustalenie okresu rozliczeniowego – wpływ na termin powstania obowiązku podatkowego,
 • refakturowanie – termin rozliczenia podatku w przypadku odsprzedaży usług.
 1. Nieodpłatne wydanie towarów – zasady opodatkowania VAT
 • wydanie prezentów o małej wartości i próbek
 1. Zasady stosowania stawki 0% przy WDT
 • dokumentacja potwierdzająca wywóz towarów do innego państwa UE – przepisy krajowe i rozporządzenie UE,
 • złożenie prawidłowej deklaracji VAT-UE, jako warunek stosowania VAT-UE
 1. Ustalenie podstawy opodatkowania
 • transport, opakowanie i inne koszty dodatkowe wliczane do podstawy opodatkowania,
 • koszty dodatkowe – sposób ujęcia na fakturze, a wpływ na stawkę podatku VAT,
 • czynności kompleksowe,
 • dotacje dopłaty wliczane do podstawy opodatkowania,
 • nabycie w sytuacji gdy sprzedawca nie jest zarejestrowany do VAT UE – czy należy rozliczyć WNT.
 1. Podatek naliczony
 • terminy odliczenia podatku,
 • sytuacje, w których podatnikowi wolno odliczyć VAT od usług noclegowych,
 • wpływ sporadycznych czynności zwolnionych (np. udzielenie pożyczki) na prawo do odliczenia VAT,
 • odliczanie VAT przy WNT i imporcie usług w świetle orzecznictwa ETS.
 1. Rozliczanie faktur korygujących:
 • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
 • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
 • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT.
 1. Wybrane zagadnienia z fakturowania
 • oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach, kiedy stosować,
 • faktury uproszczone,
 • paragony uznane za faktury uproszczone
 • sprzedaż na rzecz innego podatnika, a ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej
 • faktury papierowe i elektroniczne.
 1. Planowane zmiany dotyczące JPK_VAT
 • Nowe reguły stosowania oznaczeń GTU
 1. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119