Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
13.07.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
13.07.2022
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Nowelizacja „Polskie Ładu” – czyli kolejne zmiany dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy w 2022 r.:
  • Nowa stawka podatku – czyli zmiana z 17% na 12% w trakcie roku – co to oznacza przy naliczaniu list płac?
  • Kwota zmniejszająca podatek: nowa wartość, szerszy katalog osób uprawnionych czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników, ujęcie roczne wg skali podatkowej.
  • Próg podatkowy bez zmian, ale nowe zasady naliczania zaliczki na podatek w praktyce.
  • Likwidacja ulgi dla pracowników czyli tzw. „ulgi dla klasy średniej” a wartość netto wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  • Nowe zasady stosowania zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT”, czyli zakres i nowe ujęcie praktyczne:
   • „ulga dla młodych”,
   • „ulgi na powrót”,
   • „ulgi rodzina 4+”,
   • „ulgi dla pracującego seniora”.
 2. Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie” wg zasad rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. zamienionego na ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. – jak wykazać zaliczki pobrane wg zasad 2021 i 2022 r.?
 3. Nowe zasady wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w praktyce:
  • Brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek.
  • Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku wg nowego brzmienia przepisów.
 4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przychodów osiąganych przez osoby powołane do pełnienia funkcji – uszczegółowienie zapisów ustawy.
 5. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla:
  • pracowników,
  • zleceniobiorców,
  • dziełobiorców,
  • menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie.
 6. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
 7. Zmiana stawki podatku zryczałtowanego przy „małych umowach cywilno-prawnych”.
 8. Co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r. w naliczaniu list płac w ujęcie nie tylko podatkowym?
 9. Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku.
 10. Jakie zmiany jeszcze przed nami?
 11. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119