Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
14-15.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
14.10.2021
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
680,00 zł - cena podstawowa
646,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:

 • 17 – 18 września 2021 roku,
 • 14 – 15 października 2021 roku,
 • 22 – 23 listopada 2021 roku,
 • 17 – 18 lutego 2022 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Listy płac dla pracowników i osób nie będących pracownikami po nowelizacji przepisów w 2020 r. w związku z COVID-19.
 2. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontrakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w skrócie:
  • wysokość składek,
  • podstawa naliczania składek,
  • przychody zwolnione ze składek,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:
  • skala podatkowa,
  • świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy,
  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek),
  • zerowy PIT dla młodych,
  • przychody zwolnione z opodatkowania.
 5. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze.
 6. ZFŚS oraz PPK na liście płac – ich wpływ na naliczenia płacowe i wysokość wynagrodzenia do wypłaty.
 7. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac – ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.
 8. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:
  • wynagrodzenia urlopowego w nietypowych przypadkach,
  • ekwiwalentu pieniężnego dla niepełnoetatowca oraz ćwiczenia dopełniania składników płacowych w podstawie ekwiwalentowej,
  • wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe dla pracownika, który ma oprócz stałej stawki miesięcznej dodatki do wynagrodzenia,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowane dni zgodnie z najnowszym stanowiskiem resortu pracy,
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego z różnymi podstawami wymiaru przy łączeniu urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w danym zakładzie pracy, gdy pracownik zachoruje.
 9. Nieobecność pracownika w pracy i jej wpływ na listę płac:
  • choroba pracownika czyli zwolnienia lekarskie a prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego,
  • uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego,
  • urlop bezpłatny,
  • urlop wychowawczy.
 10. Potrącenia na listach płac w praktyce:
  • kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK i przepisów Tarczy Antykryzysowej 3.0.,
  • zbieg egzekucji,
  • zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potracenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119