Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
17-18.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.02.2022
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
800,00 zł - cena podstawowa
760,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Terminy kursu:

 • 28 – 29 lipca 2022 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w skrócie:
  • wysokość składek,
  • podstawa naliczania składek,
  • przychody zwolnione ze składek,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:
  • skala podatkowa,
  • „ulga dla klasy średniej”
  • świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy,
  • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek),
  • zerowy PIT w praktyce,
  • przychody zwolnione z opodatkowania.
 4. Podobieństwa i różnice przy naliczaniu list płac dla różnych źródeł dochodu: stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, kontakt menedżerski, członek zarządu i członek rady nadzorczej. Podatek zryczałtowany od umów cywilno-prawnych.
 5. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze.
 6. Naliczanie składników obligatoryjnych na listach płac – ujęcie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem najczęściej występujących przypadków.
 7. Wieloskładnikowe listy płac – ćwiczenia w naliczaniu:
  • kilku list płac w ramach jednego miesiąca a przepisy Polskiego Ładu w praktyce,
  • wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego w nietypowych przypadkach,
  • wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe dla pracownika,
  • pomniejszenia stawki miesięcznej za nieprzepracowaną część miesiąca,
 8. Potrącenia na listach płac w praktyce:
  • kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.,
  • zbieg egzekucji,
  • zasiłki obok wynagrodzenia chorobowego na liście płac a potrącenia na podstawie tytułów wykonawczych sądowych lub administracyjnych.
 9. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119