Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
14.12.2023
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
14.12.2023
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły poznać obowiązki pracodawcy dotyczące naliczania wynagrodzeń w 2024 roku z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego. Odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach, biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych jak również w małych i średnich firmach oraz księgowi, szefowie działów płac i kadr, a także osoby, które mają za sobą przerwę w wykonywaniu pracy specjalisty ds. kadr i płac.

Cel: Analiza zmian przepisów i przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń z punktu widzenia przełomu roku i regulacji nowego 2024 roku. Uwzględnienie ciekawych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w bieżącym wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień to ważny element tych zajęć.

Korzyści: Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach z uwzględnieniem nowych wskaźników, limitów, schematów i znowelizowanych przepisów. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Forma zajęć: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wskaźniki płacowe obowiązujące w 2024 r. i ich wpływ na listę płac:
  • minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • kwoty wolne od potrąceń – wg różnych schematów wyliczeń,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • minimalna podstawa zasiłkowa.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP i FEP w 2024 r.
 3. Pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024 r.
 4. Wynagrodzenie za pracę od brutto do netto w praktyce w 2024 r. – różne warianty wyliczeń z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie składek społecznych a także zaliczki na podatek.
 5. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2024 r. – współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku.
 6. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w 2024 r. i na przełomie roku z uwzględnieniem nowelizacji ustawy zasiłkowej.
 7. ZFŚS w 2024 roku na liście płac.
 8. Zwolnienia składkowo-podatkowe – tabelaryczne ujęcie ze wskazaniem nowych limitów obowiązujących w 2024 roku.
 9. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów z uwzględnieniem skali podatkowej i „zerowego PIT”: pracownik, zleceniobiorca, dziełobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej i menedżer pracujący w oparciu o kontakt menedżerski.
 10. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119