Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27-28.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.06.2022
Wykładowca:
Skórzewska Ewa

Opłata:
800,00 zł - cena podstawowa
760,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:

 • 20-21 kwietnia 2022 roku
 • 27-28 czerwca 2022 roku
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne naliczania listy płac – umowa o pracę.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika – od brutto do netto:
  • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
  • zaliczka na podatek dochodowy – pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa – obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania,
  • zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • obowiązki pracodawcy,
  • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
  • narzędzia pracy – komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
  • inne świadczenia – nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno – rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
 5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszone – absencje pracownicze,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • ekwiwalent za urlop,
  • wynagrodzenie za czas „urlopu okolicznościowego”,
  • odprawy.
 6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce – regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
  • dodatków,
  • premii,
  • nagród,
  • prowizji
  • i innych składników dobrowolnych.
 7. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • ogólne zasady obliczania,
  • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
  • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
 8. Świadczeni z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku opiekuńczego
  • zasiłku macierzyńskiego
 9. Podsumowanie – pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119