Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
25.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
25.01.2022
Wykładowca:
Jędrzejkowska Monika

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. „Polski Ład 2.0” – wpływ zmian na wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy:
  • zmiana stawki podatku z 17% na 12% – jak stosować zmiany w trakcie roku?
  • zmiany dotyczące kwoty zmniejszającej podatek
  • zaliczka na podatek bez ulgi dla pracownika tzw. „ulgi dla klasy średniej”
  • zmiany w stosowaniu zwolnienia podatkowego „ZEROWY PIT”, czyli:
   • „ulgi dla młodych”,
   • „ulgi na powrót”,
   • „ulgi rodzina 4+”,
   • „ulgi dla pracującego seniora”,
  • uchylenie mechanizmu „przedłużonego terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy”
 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne na liście płac w praktyce:
  • brak prawa do odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek,
  • obniżanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonego podatku wg aktualnych przepisów – jak stosować w praktyce?
  • Składka zdrowotna w 2022 roku – rozszerzony krąg osób podlegających ubezpieczeniu.
 3. Naliczanie wynagrodzeń w 2022 r. wg przepisów „Polskiego Ładu 2.0” dla:
  • pracowników,
  • zleceniobiorców,
  • dziełobiorców,
  • członków zarządu,
  • członków rad nadzorczych,
  • menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie,
  • umów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
 4. Oświadczenia i wnioski dotyczące sposobu ustalania zaliczki na podatek wg przepisów „Polski Ład 2.0”
 5. Co się zmieniło od 1 stycznia 2022 r. w naliczaniu list płac w ujęcie nie tylko podatkowym?
 6. Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:15 – 16:00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119