Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
09.10.2021
Termin zakończenia:
29.01.2022
Koniec zapisów:
09.10.2021
Wykładowca:
Podkówka-Sędek Joanna

Opłata:
1950,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym (promocyjna)
1755,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym (promocyjna)
1852,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym (promocyjna)
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 1000,00 zł
RATA 2: 950,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
  • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
  • odroczony podatek dochodowy,
  • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
  • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.

Program kursu obejmuje 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Joanna Podkówka-Sędek – wykładowca rachunkowości i podatków,
  • Pani Wanda Wojas – biegły rewident, wykładowca rachunkowości i podatków,
  • Pani Katarzyna Zasiewska – wykładowca rachunkowości i podatków.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Cena promocyjna – zapis do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.950,- zł, w tym wpisowe: 120,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.775,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 1.852,50 zł.).


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2021/2022) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.040,- zł, w tym wpisowe: 120,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.836,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.938,- zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Planowane terminy zajęć:

PAŹDZIERNIK 2021: 9, 10, 23

LISTOPAD 2021: 20, 21

GRUDZIEŃ 2021: 5, 11, 12

STYCZEŃ 2022: 15, 16, 29

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119