Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
22.10.2022
Termin zakończenia:
04.02.2023
Koniec zapisów:
22.10.2022

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2280,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2052,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2166,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2223,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2000,70 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2111,85 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia rachunkowości podatkowej.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i posiadają określony zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości przynajmniej na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo bilansowe a prawo podatkowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – opodatkowanie dochodów osobistych i obowiązki płatników a ujęcie w księgach rachunkowych,
 • podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej w księgach rachunkowych,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług w rachunkowości,
 • podatki kosztowe w księgach rachunkowych.

Program kursu obejmuje 82 godziny dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Joanna Podkówka-Sędek – wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Wanda Wojas – biegły rewident, wykładowca rachunkowości i podatków,
 • Pani Katarzyna Zasiewska – wykładowca rachunkowości i podatków.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości podatkowej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.340,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.106,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.223,- zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.400,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.160,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.280,00 zł.).


Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.223,- zł,
 w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.000,70 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.111,85 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.280,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.052,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.166,00 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119