Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
29.11.2022
Termin zakończenia:
14.04.2023
Koniec zapisów:
29.11.2022

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2593,50 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2334,15 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2463,83 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2489,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2240,10 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2364,55 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • rozliczanie delegowanych za granicę pracowników oraz zatrudnianych cudzoziemców w Polsce
  • PŁATNIK dla zaawansowanych.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista z zakresu płac,
  • Pani Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu Płatnik,
  • Pani Aldona Salamon – specjalista z zakresu płac.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.730,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.457,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.593,50 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.620,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.358,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.489,- zł.).

Promocja wakacyjna

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.593,50,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.334,15 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.463,83 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.489,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.240,10 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.364,55 zł.).


 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119