Miejsce:
online
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
25.06.2022
Termin zakończenia:
05.11.2022
Koniec zapisów:
25.06.2022

Opłata:
2570,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2313,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2441,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe

Raty:
3 raty
RATA 1: 1000,00 zł
RATA 2: 1000,00 zł
RATA 3: 570,00 zł
Brak miejsc

Cel

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników zasad prowadzenia i archiwizowania oraz bieżącego sporządzania dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy i przygotowania zakładu pracy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną, by nabyta wiedza była wiedzą, którą uczestnik potrafi użyć w praktyce naliczając poszczególne składniki wynagrodzeń.

Celem kursu, jest doskonalenie wiedzy osób zajmujących się dokumentacją personalną oraz sprawami osobowymi pracowników. Uczestnik kursu nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale utrwali ją podczas licznych zadań do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach oraz ćwiczeń podczas zajęć. Celem kursu jest opanowanie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień, tak by minimalizować ryzyko popełnienia błędów oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalista ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227) (kod zawodu 242307).

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • dokumentację osobową pracowników,
  • czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem,
  • rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy – w świetle orzecznictwa, PIP oraz MPiPS.

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Joanna Cur – wykładowca z zakresu prawa,
  • Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa – wykładowca z zakresu kadr i płac,
  • Pani Elżbieta Stepaniuk – wykładowca z zakresu kadr i płac,
  • Pan Piotr Wojciechowski – adwokat, wykładowca z zakresu prawa.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. kadr wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.730,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.457,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.593,50 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.620,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.358,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.489,- zł.).

Promocja wakacyjna

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.593,50,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.334,15 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.463,83 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.489,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.240,10 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.364,55 zł.).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119