Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych - kursy hybydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
21.10.2022
Termin zakończenia:
27.01.2023
Koniec zapisów:
21.10.2022
Wykładowca:
Białas-Szymańska Małgorzata

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
2280,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2052,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2166,00 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
2118,50 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
1906,65 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2012,58 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej,
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Program kursu obejmuje 80 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Małgorzata Białas-Szymańska – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Monika Chodoń – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Marta Czupryńska – Kociszewska – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Czupryńska – biegły rewident,
 • Pan Dariusz Filip – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Angelika Marciniak – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Wiesława Moczydłowska – wykładowca rachunkowości,
 • Pan Jarosław Pawłowski – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Ewa Sender – biegły rewident,wykładowca rachunkowości,
 • Pani Anna Stromecka – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Katarzyna Zasiewska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.230,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.007,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.118,50 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.400,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.160,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.280,00 zł.).


Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.118,50 zł,
 w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 1.906,65 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.012,58 zł.).

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.280,- zł, w tym wpisowe: 120,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.052,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.166,00 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119