Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami - kursy hybrydowe (stacjonarne/on-line)
Typ:
Kurs
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
19.11.2022
Termin zakończenia:
22.04.2023
Koniec zapisów:
19.11.2022

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
3420,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
3078,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
3249,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
3420,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
3078,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
3249,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej podmiotu gospodarczego oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego. W czasie zajęć omówione zostaną praktyczne zastosowania standardów rachunkowości z pominięciem standardów specjalistycznych poświęconych szczególnym zagadnieniom, takim jak sprawozdawczość banków oraz zakładów ubezpieczeniowych.

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom umiejętności, które są pomocne przy wykonywaniu zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Zawód ten został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznać się z zagadnieniami z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestnikami kursu powinny być osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe, znające zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości niezbędne do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólną charakterystyka MSR-ów i MSSF-ów,
 • zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • skutki zmiany kursów wymiany walut obcych,
 • działalność operacyjną podmiotu gospodarczego,
 • rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe,
 • podatek dochodowy – podstawowe zagadnienia,
 • działalność inwestycyjną i instrumenty finansowe.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Teresa Fołta – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Łukasz Godlewski – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa  wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.600,- zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.240,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.420,- zł.).


Promocja wakacyjna

Koszt uczestnictwa przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.420,- zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.249,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.078,- zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 

Kurs hybrydowy – udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line. Wybór formy kursu w chwili zapisu.

Kurs stacjonarny – zajęcia odbywać się będą w Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie.

Kurs on-line:

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy re
alizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników.
Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119