Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do prowadzenia książki przychodów i rozchodów
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
20.11.2021
Termin zakończenia:
13.02.2022
Koniec zapisów:
20.11.2021
Wykładowca:
Pawłowski Sławomir

Opłata:
1830,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1647,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1738,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 1000,00 zł
RATA 2: 830,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowcy:

Pan Sławomir Pawłowski – biegły rewident

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.830,- zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.647,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.783,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119