Miejsce:
online
Kategoria
Kursy przygotowujące do zawodów księgowych - on-line
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
18.03.2023
Termin zakończenia:
29.10.2023
Koniec zapisów:
18.03.2023
Wykładowca:
Hońko Stanisław, Mazurkiewicz Małgorzata, Trentowska Małgorzata, Sochoń Marek

Opłata:
4370,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym (promocyjna)
3933,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
4151,50 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
250,00 zł - wpisowe

Raty:
4 raty
RATA 1: 1200,00 zł
RATA 2: 1100,00 zł
RATA 3: 1100,00 zł
RATA 4: 970,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego. Tytuł dyplomowany księgowy jest najwyższym w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania oraz wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rozliczeniami podatkowymi niezbędną do pełnienia roli zaufanego doradcy biznesu.

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po zaliczeniu końcowym kształcenia prowadzonego przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,

a także legitymować się praktyką w dziedzinie rachunkowości – co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym lub co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.

Program

Tematyka kursu dostosowana będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obejmuje ona:

 • zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT,
 • zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia,
 • rachunkowość zarządczą,
 • zarządzanie rozliczeniami podatkowymi.

Program kursu obejmuje 176 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Stanisław Hońko – doradca podatkowy, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Marek Sochoń – wykładowca finansów,
 • Pani Małgorzata Trentowska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

 

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.600,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 4.140,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.370,00 zł.).

Promocja wakacyjna
Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.370,00 zł,
 w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.933,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4.151,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.
Koszt egzaminu wynosi 450,- zł (płatne dodatkowo na rachunek bankowy wskazany przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną).

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119