Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kursy przygotowujące do egzaminów państwowych
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
02.10.2021
Termin zakończenia:
22.05.2022
Koniec zapisów:
02.10.2021

Opłata:
4640,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym (promocyjna)
4176,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym (promocyjna)
4408,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym (promocyjna)
250,00 zł - wpisowe

Raty:
4 raty
RATA 1: 1200,00 zł
RATA 2: 1200,00 zł
RATA 3: 1200,00 zł
RATA 4: 1040,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych. Przygotowanie to ma taki charakter, aby uczący się posiadł umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej oraz rachunkowości.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, posiadające zasób wiadomości z zakresu prawa podatkowego, których celem jest przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Program kursu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej na egzaminie państwowym na doradcę podatkowego, a zajęcia są prowadzone w oparciu o zagadnienia wymagane na tym egzaminie.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • źródła prawa, wykładnię prawa i system podatkowy,
 • zobowiązania podatkowe (ordynacja podatkowa),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
 • podatek VAT,
 • podatek akcyzowy oraz oznaczenia znakami skarbowymi,
 • kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
 • administrację finansową i kontrolę skarbową,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • prawo karno skarbowe,
 • rachunkowość,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne,
 • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • postępowanie podatkowe i sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • prawo celne,
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • analizę podatkową,
 • prawo dewizowe,
 • pisanie pism procesowych w prawie podatkowym,
 • przepisy o doradztwie podatkowym oraz etykę zawodową.

Program kursu obejmuje 216 godzin dydaktycznych.

Wykładowcami na kursie będą w zależności od grupy:

 • Pan Roman Andrzejewski – wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Tomasz Beger – doradca podatkowy,
 • Pan Maciej Górski – doradca podatkowy,
 • Pan Piotr Liss – doradca podatkowy,
 • Pan Wiktor Podsiadło – doradca podatkowy,
 • Pan Jarosław Sekita – doradca podatkowy,
 • Pan Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy,
 • Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy,
 • Pan Piotr Wyrwa – doradca podatkowy.

Dodatkowe informacje

Cena promocyjna – zapis do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.640,- zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.176,- zł., dla osób kontynuujących naukę – 4.408,- zł.).


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2021/2022) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.660,- zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4.194,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 4.427,- zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Planowane terminy zajęć:

PAŹDZIERNIK 2021: 2, 3, 16, 17

LISTOPAD 2021: 6, 7, 27, 28

GRUDZIEŃ 2021: 11, 12

STYCZEŃ 2022: 22, 23

LUTY 2022: 5, 6, 19, 20

MARZEC 2022: 5, 6, 19, 20

KWIECIEŃ 2022: 2, 3, 23, 24

MAJ 2022:  8, 21, 22

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego kursu

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119