Miejsce:
online
Kategoria
Rachunkowość
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
13.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
13.06.2022
Wykładowca:
Ciupa Katarzyna

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: dr Katarzyna Ciupa

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy technologii blockchain
  • Podstawy technologii rozproszonego rejestru (DLT), w tym blockchain, rodzaje kryptowalut, cele ich emisji.
  • Kryptowaluty – cechy charakterystyczne i rodzaj
  • Infrastruktura towarzysząca kryptowalutom
  • Pojecie ICO (Initial Coin Offering) – sposób przeprowadzenia transakcji
  • Wykorzystanie i zagrożenia
 2. Kryptowaluty w polskim obrocie prawnym
  • Możliwości emisji, posiadania, obrotu na tle zróżnicowanych podejść w środowisku prawnym wiodących krajów UE i świata (USA, Chiny, Rosja, Niemcy)
  • Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (2017).
 3. Kryptowaluty według regulacji MSSF (i MSR).
  • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
  • Stanowisko IFRIC (KIMSF, 2019) w sprawie identyfikacji kryptowalut u ich posiadaczy i tego konsekwencje co do: ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych.
 4. Kryptowaluty według polskich regulacjach rachunkowości.
  • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
  • Analiza możliwości uznania kryptowalut: emitowanych, posiadanych lub będących w obrocie jednostki za szczególne aktywa lub przypisanie ich do konkretnych rodzajów, np. inwestycje, zapasy, wartości niematerialne i prawne.
  • Konsekwencje uznania kryptowalut do określonych rodzajów aktywów: początkowa wycena i ujęcie, wycena późniejsza (dzień sprzedaży lub wymiany, dzień bilansowy), prezentacja w podstawowych sprawozdaniach finansowych i ujawnianie informacji o emisji, posiadaniu lub obrocie kryptowalutami przez jednostkę.
  • Księgowe ujęcie kontraktów terminowych na kryptowaluty.
 5. Kryptowaluty w systemie podatkowym jednostki: CIT, VAT i inne podatki oraz obciążenia publicznoprawne.
 6. Kryptowaluty w sprawozdaniach finansowych – przegląd praktyki.
 7. Test sprawdzający wiedzę – test samokontroli.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119