Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
17.06.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.06.2021
Wykładowca:
Staniek Michał

Opłata:
320,00 zł - cena podstawowa
304,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Michał Staniek – radca prawny, doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Koszty uzyskania przychodów.
  • Jaki wydatek jest kosztem?
   • Jak ustalić, czy wydatek został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów?
   • Jak ustalić, czy koszt pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
   • Kiedy koszt jest definitywny?
  • Dokumentowanie poniesionych wydatków
   • Kiedy wydatek jest właściwie udokumentowany?
   • Czy podatnik może zaliczyć wydatek do KUP, gdy nie ma faktury?
   • Dokumentowanie wydatków w ujęciu podatkowym? Co w przypadku gdy dowód księgowy jest wadliwy?
   • Jak bronić kosztów podatkowych na etapie kontroli podatkowej?
   • Usługi o charakterze niematerialnym – jak je dokumentować
   • Zakup usług od prezesa, udziałowca, wspólnika w spółce lub innych podmiotów powiązanych
  • Jak wydatek nie może być kosztem uzyskania przychodu? Praktyczne studium przypadków
   • Czy finansowanie testów na COVID może być kosztem podatkowym
   • Czy raty leasingowe mogą stanowić koszt, gdy podatnik użyczył nieodpłatnie leasingowany samochód?
   • Kiedy cała rata leasingowa może zostać zaliczona do KUP? Jak rozliczać część kapitałową rat, a jak część odsetkową. Wydatki na eksploatację w KUP.
   • Leasing i najem samochodu – podatkowe różnice
   • Kiedy i jakie wydatki na rzecz członków zarządu mogą być kosztem podatkowym?
   • Czy wydatki poniesione przez podatnika na samochód prywatny mogą być KUP?
   • Czy podatnik może wliczyć w koszty wydatek na zakupione dla siebie okulary?
   • Czy zakup roweru, hulajnogi, kolejnego auta w firmie, ekspresu do kawy może być kosztem podatkowym?
   • Czy podatnik, który zapłacił karę umowną może zaliczyć ją do KUP?
   • Czy wydatki na zakup odzieży dla pracowników mogą być KUP?
   • Wypłata diet na rzecz pracowników
   • Kiedy niezapłacona faktura może być kosztem podatkowym?
  • Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności jako KUP?
   • Zakup środków trwałych
   • Koszty związane z utworzeniem spółki
   • Inne wydatki
   • Koszty bezpośrednie a pośrednie – praktyczne różnice
  • Moment rozpoznania kosztu podatkowego
   • Jak właściwie ustalić moment poniesienia kosztów?
   • Moment potrącenia kosztu poniesionego przed rozpoczęciem działalności
   • Czy odsetki są kosztem podatkowym w momencie potrącenia przy otrzymaniu pożyczki?
  • Korekty przychodów i kosztów
   • Przesłanki dokonywania korekt w podatkach dochodowych? Co to jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka?
   • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli podatnik otrzymał rabat pod koniec roku?
   • Kiedy dokonać korekty KUP, jeżeli na fakturze VAT została wskazana błędna wartość?
 2. Działania marketingowe, czyli reklama i reprezentacja w kosztach
  • Rozróżnienie pojęcia „reklamy” od „reprezentacji”.
  • Kiedy wydatki na reklamę mogą być kosztem podatkowym?
  • Spotkania i lunche biznesowe z klientami – czy stanowią KUP?
  • Przekazywanie gadżetów z logo firmy oraz przekazywanie innych prezentów.
  • Szkolenia, konferencje i imprezy okolicznościowe.
  • Wydatki na gastronomię.
  • Inne nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów (np. wręczanie alkoholu, towarów luksusowych, przekazywanie biletów do kina/teatru).
 3. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (zleceniobiorcy, przedsiębiorcy) w kosztach
  • Koszty na rzecz współpracowników i pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r.).
  • Imprezy integracyjne, pikniki rodzinne, imprezy jubileuszowe.
  • Samochody dla pracowników i współpracowników:
   • co z finansowaniem wydatków na paliwo?
  • Pakiety medyczne, ubezpieczenia, karty multisport, benefit.
  • Nagrody jubileuszowe, okazjonalne prezenty:
   • Przychód podatkowy czy może darowizna?
  • Zapewnienie dojazdu do pracy.
  • Jak prawidłowo kwalifikować świadczenia o charakterze symbolicznym – okolicznościowe dyplomy, puchary, kwiaty
  • Bony towarowe, prezenty świąteczne.
  • Szkolenia dla pracowników.
  • Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Czym jest środek trwały lub wartości materialna i prawna.
   • Cechy środka trwałego/WNiP
  • Ustalanie wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych.
   • Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
    • wydatki na transport
    • wydatki na ubezpieczenie
    • wydatki na montaż i instalację
    • podatek VAT
   • wydatki na wynagrodzenie pracowników za prace przy budowie środka trwałego
   • inne wydatki
  • Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
   • Kiedy meble zwiększają wartość początkową budynku a kiedy stanowią odrębny środek trwały?
   • Kiedy parking jest odrębnym środkiem trwałym?
   • Kiedy drukarka zwiększa wartość początkową komputera?
  • Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – różnice w skutkach podatkowych.
   • Różnice między ulepszeniem, remontem i konserwacją.
   • Czy wydatki na ulepszenie, remont lub konserwację zwiększają wartość początkową środka trwałego czy podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
   • Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych.
  • Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
   • Amortyzacja środka trwałego o wartości poniżej 10 tysięcy złotych.
   • Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
   • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
   • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
   • Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
   • Amortyzacja samochodów osobowych w firmie
   • Amortyzacja w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

W dniu szkolenia otrzymają Państwo

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119