Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
03.08.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
03.08.2022
Wykładowca:
Salamon Aldona

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aldona Salamon – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Korygowanie list płac:
  • w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z wpływem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty  wynagrodzenia – absencja krótko i długoterminowa
  • w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS
  • jeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS
  • rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy
  • korekta zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego po uznaniu, że pracownikowi przysługiwały świadczenia z ogólnego stanu zdrowia (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z ubezpieczenia chorobowego)
  • korekta zasiłku chorobowego wypłaconego nienależnie z powodu błędu pracodawcy
  • nadpłata i niedopłata wynagrodzenia spowodowana błędem pracodawcy
  • pokrycie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika / zleceniobiorcę – co z nadpłaconą składką  zdrowotną
  • korekta podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i podstawy wymiaru zasiłku oraz wypłata wyrównania wypłaconych kwot w związku z wypłatą różnych składników wynagrodzenia po terminie
 2. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
  • ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
  • korygowanie dokumentów składkowych
  • korygowanie dokumentów świadczeniowych
 3. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119