Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
21.09.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.09.2021
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najczęściej występujące przyczyny korekt dokumentacji płacowej.
 2. Na co wpływa korekta?
 3. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek, czyli najczęściej spotykana korekta wcześniejszych naliczeń listy płac:
  • wyliczenia składki zdrowotnej – dlaczego mamy z tym problem?
  • zaliczka na podatek dochodowy – gdzie się mylimy?
  • wysokość do wypłaty dla pracownika – jak poprawnie wyliczyć zwrot?
 4. Niedopłata składek społecznych i składki zdrowotnej na skutek:
  • błędnego oświadczenia ubezpieczonego
  • przychodu, który nie został uwzględniony w podstawie składek
  • przekroczonego limitu zwolnienia składkowego.
 5. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, gdy:
  • wynagrodzenie chorobowe uznane zostaje za zasiłek
  • wypadek pracownika na liście płac rozliczamy z opóźnieniem
  • nadpłacono wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej.
 6. Rozliczenie nadpłat wynagrodzenia spowodowanych dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty listy płac, w przypadku, gdy to jest:
  • nieobecność krótkotrwała
  • długotrwałe zwolnienie lekarskie
  • choroba byłego pracownika.
 7. Błędne zaklasyfikowanie umowy cywilno-prawnej w praktyce, czyli:
  • korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę
  • wyliczenia wynikające z zamiany umowy o dzieło na umowę zlecenia
  • niedopłata składek ZUS, gdy kontrakt menedżerski rozliczono jak umowę o dzieło.
 8. Rozliczenia z ZUS składek zleceniobiorców na skutek:
  • opłacenia obowiązkowych składek społecznych od przychodu zleceniobiorcy, w przypadku, gdy składki te okazały się nieobowiązkowe
  • raku składek społecznych, gdy zleceniobiorca osiągnął przychód z innego tytułu poniżej wynagrodzenia minimalnego
  • zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
 9. Korygowanie list płac a składki na PPK.
 10. Przykładowe rozliczenia wartości skorygowanych danych z listy płac na dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i US.
 11. Najnowsze stanowiska urzędowe dotyczące korygowania naliczeń płacowych i dokumentacji rozliczeniowej.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatowy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119