Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.07.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.07.2021
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
380,00 zł - cena podstawowa
361,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ewidencjonowanie i raportowanie informacji na potrzeby podatku VAT – czyli JPK_V7:
  a. kluczowe aspekty raportowania sprzedaży (chronologia wpisów, prezentacja NIP nabywcy)
  b. raportowanie typów dokumentów RO-WEW-FP
  c. raportowanie kodów GTU
  d. raportowanie kodów procedur
  e. raportowania zakupów
 2. Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7
  a. doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  b. zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  c. zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  d. zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  e. zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
 3. Problemy praktyczne z raportowaniem:
  a. sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej
  b. faktur korygujących po wprowadzeniu zmian wynikających z pakietu SLIM VAT1
  c. korekt wynikających z ulgi na złe długi
  d. mechanizmu podzielonej płatności
  e. faktur zaliczkowych
  f. transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, eksport, import)
  g. korekty podatku naliczonego (WEW)
 4. Odpowiedzialność za błędy w JPK i ich korygowanie:
  a. JPK_V7 jako księga podatkowa – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa)
  b. korekta JPK_V7 a czynny żal – kiedy należy do złożyć
  c. obowiązek korygowania błędów w JPK_V7 (autokorekta)
  d. korekta na żądanie organów podatkowych – terminy, konsekwencje niedotrzymania, ryzyko sankcji
  e. jak ująć korekty, które nie mają wpływu na wartość transakcji (np. poprawiające błąd w NIP, nazwie, nr faktury);
 5. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.10.2021:
  a. co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  b. jak będziemy wystawiać e-faktury?
  c. jak będziemy wysyłać wysyłać e-faktury?
  d. etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  e. korzyści ze stosowania e-faktur.
 6. Pakiety SLIM VAT I i II
  a. podsumowanie zmian wynikających ze SLIM VAT 1 (zmiany w zakresie fakturowania, uproszczenia dla eksporterów, kursy walut, zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego, prezenty małej wartości)
  b. informacja na temat planowanych zmian wynikających ze SMIM VAT 2 (rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy, dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego, wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)
 7. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119