Miejsce:
online
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
29.06.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
29.06.2021
Wykładowca:
Wociór Dariusz

Opłata:
240,00 zł - cena podstawowa
228,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Dariusz Wociór – radca prawny

Program kursu (6 godzin wykładowych):

 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a gospodarka finansowa
 2. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego i planu remontów w spółdzielni mieszkaniowej w kryzysie spowodowanym epidemią
 3. Plan gospodarczy i plan remontów w kryzysie spowodowanym epidemią
 4. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 5. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne
 6. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni
 7. Zasady zwalniania z opłat w kryzysie spowodowanym epidemią – zakres zwolnienia, konsekwencje prawne, finansowe, podatkowe
 8. Termin wypowiedzenia opłat
 9. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne
 10. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni
 11. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia
 12. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo
 13. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie
 14. Eksploatacja – zakres pojęcia
 15. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną
 16. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną
 17. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię
  • domofony
  • instalacja RTV
  • ubezpieczenie lokalu
 18. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat
 19. Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez  spółdzielnię mieszkaniową
  •  wspólnota która przeszła z zarządzania na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na ustawę o własności lokali
  • wspólnota powstała w wyniku nowej inwestycji
  • „zewnętrzna” wspólnota, która powierzyła zarząd spółdzielni mieszkaniowej
  • obowiązek uczestniczenia właścicieli lokali ze wspólnoty w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni
 20. Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych
 21. Zmiany dotyczące przedawnienia
 22. Zmiany dotyczące opłat sądowych i kosztów komorniczych
 23. Zmiany dotyczące procedury cywilnej
 24. Podsumowanie szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119