Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
06.05.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
06.05.2021
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
380,00 zł - cena podstawowa
361,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Faktury korygujące – przyczyny wystawiania
  1. obniżenie ceny (rabaty, bonifikaty, skonta itp.)
  2. podwyższenie ceny
  3. reklamacje
  4. zwroty towarów
  5. zwroty zaliczek
  6. pomyłki
 1. Elementy obowiązkowe faktury korygującej
 1. Zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „in minus„ i „in plus” wprowadzone od 1 stycznia 2021
  1. jak ewidencjonować faktury wystawione do 31 grudnia 2020r., które wpłynęły do nabywców po 1 stycznia 2021r.
  2. zasady ewidencjonowania faktur korygujących „in minus” wystawionych po 1 stycznia 2021r.
  3. opcjonalna możliwość pozostania przy „starej metodzie” rozliczania faktur korygujących – warunki
  4. możliwość rezygnacji w trakcie roku ze „starej metody” rozliczania faktur korygujących
  5. rekomendacje
 1. Faktury „in minus” w ewidencji wystawcy po zmianach
  1. brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus
  2. nowe wątpliwości, czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
  3. kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie
  4. rekomendowana procedura postępowania w przypadku wystawiania i rozliczania faktur korygujących
  5. analiza przypadków rozliczania faktur korygujących
  6. „metoda” ostatniej szansy”
 1. Faktury „in minus” w ewidencji wystawcy po zmianach
  1. co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”
  2. kiedy nabywcy będą zmuszeni do korygowania poprzednich okresów rozliczeniowych
  3. czy duplikaty faktur korygujących zmieniają okres ich rozliczenia?
 1. Faktury „in plus” po nowelizacji:
  1. w jakich przypadkach wystawca faktury korygującej „in plus” ma obowiązek korygować poprzednie okresy rozliczeniowe
  2. w jakich przypadkach wystawca faktury korygującej rozlicza faktury korygujące na bieżąco
  3. w jakim okresie rozliczeniowym nabywca rozlicza faktury korygujące „in plus”
 2. Faktury korygujące w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – WNT i WDT
  1. faktury korygujące WNT „in minus” i „in plus – w jakim okresie rozliczeniowym powinny zostać ujęte w ewidencji i jaki zastosować kurs do ich przeliczenia
  2. faktury korygujące WDT „in minus” i „in plus” – zasady ewidencjonowania w JPK_V7 oraz VAT-UE
 3. Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7 – uwaga część zmian będzie obowiązywało już od kwietnia br!
  1. doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  2. zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  3. zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  4. zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  5. zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
 1. Faktury korygujące a Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  1. czy i kiedy faktury korygujące powinny zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności – analiza przypadków
  2. faktury korygujące przy obowiązkowym i dobrowolnym MPP
  3. kiedy oznaczać faktury korygujące kodem MPP w JPK_V7
 2. Pytania i problemy uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119