Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
19.05.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
19.05.2022
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktury:
  • Co to jest faktura i jakie ma znaczenie? Faktura a faktura pro forma.
  • Jakie są formy faktur od 2022 r. i sposoby ich przekazania nabywcy? Czym jest faktura ustrukturyzowana? Co to KSeF? W jaki sposób nadaje się uprawnienia do korzystania z KSeF?
  • Czy faktura papierowa zawsze musi być przekazana nabywcy w postaci materialnej?
  • Co powinna zawierać faktura dokumentująca wykonanie świadczenia albo otrzymanie zaliczki?
  • Na czym polegają planowane zmiany dotyczące faktur zaliczkowych? (SLIM VAT 3)
  • Jak powinna wyglądać faktura dotycząca transakcji rozliczanej w walucie obcej?
  • Jaka jest specyfika faktur w transakcjach międzynarodowych?
  • Jakie jest znaczenie paragonu z NIP?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur? Co się zmieniło od 2022 r.?
  • Jak prezentujemy na fakturze świadczenia kompleksowe?
  • Na czym polega anulowanie faktury i kiedy nie jest dopuszczalne w 2022 r.?
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur? Jakie zmiany dotyczą duplikatów od 2022 r.?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Jakie są najczęstsze błędy w fakturowaniu i ich skutki?
 2. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Jakie są wymogi formalne dotyczące faktur korygujących? Jakie zmiany zostały wprowadzone od 2022 r.?
  • Na czy polegają planowane zmiany dotyczące kursów walut w odniesieniu do faktur korygujących? (SLIM VAT 3)
  • Jakie są zasady rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę w transakcjach krajowych i międzynarodowych?
  • Jakie są zasady rozliczania faktur korygujących przez nabywcę w transakcjach krajowych i międzynarodowych?
 3. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
  • W jaki sposób nota wpływa na korektę faktury ustrukturyzowanej?
 4. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i aktualną praktykę w zakresie fakturowania.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119