Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
23.04.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
23.04.2024
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach obowiązków zawodowych mają do czynienia z fakturami sprzedaży albo zakupu, czyli wystawiają faktury, dokonują oceny merytorycznej i formalnej prawidłowości faktur zakupu czy sprzedaży, rozliczają faktury, księgują faktury, przygotowują rozliczenia podatkowe i decydują o momencie ujęcia faktury w ewidencjach dla potrzeb rozliczeń podatkowych, rozliczają faktury korygujące po stronie sprzedaży lub zakupu. Uczestnicy szkolenia  będą mieli możliwość uzyskania kompleksowej wiedzy w zakresie zasad wystawienia i rozliczania poszczególnych rodzajów faktur.

 

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz  doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Wystawianie i rozliczanie faktur dokumentujących wykonanie świadczenia (dokonanie dostawy albo wykonanie usługi) w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych:
  • Przypadki i moment powstania obowiązku wystawienia faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Wymogi prawne w zakresie treści faktury
  • Faktura w walucie obcej
  • Faktura a świadczenie kompleksowe
  • Refakturowanie
  • Faktura zbiorcza
  • Specyfika faktury dotyczącej rozliczeń w ramach VAT-marża
  • Faktura uproszczona
  • Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w podatku VAT i podatku dochodowym
  • Specyfika e-faktury wystawianej w Aplikacji Podatnika KSeF
 2. Wystawianie i rozliczanie faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych:
  • Przypadki i moment powstania obowiązku wystawienia faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Wymogi prawne w zakresie treści faktury
  • Faktura w walucie obcej
  • Rozliczenie całej należności w ramach zaliczek
  • Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w podatku VAT i podatku dochodowym
  • Specyfika e-faktury wystawianej w Aplikacji Podatnika KSeF
 3. Wystawianie i rozliczanie faktur dokumentujących jednocześnie wykonanie świadczenia i otrzymanie zaliczki w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych:
  • Przypadki i moment powstania obowiązku wystawienia faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Wymogi prawne w zakresie treści faktury
  • Faktura w walucie obcej
  • Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w podatku VAT i podatku dochodowym
  • Specyfika e-faktury wystawianej w Aplikacji Podatnika KSeF
 4. Wystawianie i rozliczanie faktur rozliczeniowych w transakcjach krajowych i międzynarodowych:
  • Przypadki i moment powstania obowiązku wystawienia faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Wymogi prawne w zakresie treści faktury
  • Faktura w walucie obcej
  • Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w podatku VAT i podatku dochodowym
  • Specyfika e-faktury wystawianej w Aplikacji Podatnika KSeF
 5. Wystawianie i rozliczanie faktur korygujących w transakcjach krajowych i międzynarodowych:
  • Przypadki i moment powstania obowiązku wystawienia faktury korygującej
  • Terminy wystawiania faktur korygujących
  • Wymogi prawne w zakresie treści faktury korygującej
  • Faktura korygująca w walucie obcej
  • Rozliczanie faktur korygujących w przypadku transakcji krajowych
  • Rozliczanie faktur korygujących w przypadku transakcji międzynarodowych
  • Specyfika e-faktury wystawianej w Aplikacji Podatnika KSeF
 6. Faktura, faktura korygująca a rozliczanie podatku VAT naliczonego:
  • Prawo do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych
  • Prawo do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych
  • Korekty podatku naliczonego w transakcjach krajowych
  • Korekty podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119